Pomorstvo in promet

Sistemi in procesi v zračnem prometu


Učni načrt

  

Izbirni predmet programa

 

IPP3 – SISTEMI IN PROCESI V ZRAČNEM PROMETU

 

Sistematizirana spoznanja o sistemih in procesih v zračnem prometu. Kompatibilnost elementov zračnega prometa in njegovih procesov v integriranih prometnih in transportno-logističnih procesih. Analiza, načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v zračnem prometu in verifikacija. Kriterijske funkcije in optimizacija procesov za  zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja sistema zračnega  prometa. Posebnosti metodologije raziskovanja sistemov in procesov v zračnem prometu.


Izvajalci

Predavanja