Pomorstvo in promet

Ljudje v pomorstvu in prometu


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

 

IPP6 – LJUDJE V POMORSTVU IN PROMETU

 

Obravnava izbranih tem s poudarkom na poglabljanju raziskovalnih metod s področij:

-          managementa zaposlenih v pomorstvu in prometu  (komuniciranje, vodenje, motiviranje, zaposlovanje, usposabljanje, proučevanje organizacijske klime in izkoriščanja delavcev v prometu),

-          človeškega faktorja v pomorstvu in prometu (človek kot dejavnik nesreč v prometu, zmanjševanje človeškega faktorja s pomočjo ergonomskega oblikovanja delovnih sredstev , managementa ljudi in  samo-uravnavanja odpornosti na stres),

-          managementa potnikov (proučevanje specifičnih psihofizičnih stanj in potreb ljudi v času potovanja., ergonomsko oblikovanje potniških vozil za  večjo udobnost in varnost potnikov, komuniciranje zaposlenih s potniki, vodenje potnikov v prometnih nesrečah in drugih kriznih razmerah)


Izvajalci

Predavanja