Pomorstvo in promet

Upravljanje oskrbovalnih verig


Učni načrt

 Izbirni predmet programa

 

IPP11 – OSKRBOVALNE VERIGE

 

Poglobljena in sistematizirana spoznanja o oskrbovalnih verigah.

Razvoj globalizacije in analiza vplivov na upravljanje oskrbovalnih verig.

Strateški outsorcing.

Načrtovanje in planiranje oskrbovalnih verig.

Koncept ”vitkih” oskrbovalnih verig.

Vpliv časovne komponente na sistem oskrbovalnih verig.

Sistemi selekcije nabave in oskrbe.

Pogajalske tehnike pri upravljanju oskrbovalnih verig.

Vpliv globalnega finančnega stanja na oskrbovalne verige.

Simulacije in modeliranje oskrbovalnih verig.

Vpliv sodobnih tehnologij na razvoj oskrbovalnih verig.


Izvajalci

Predavanja