Pomorstvo in promet

Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode za poslovne vede


Izvajalci

Predavanja