Pomorstvo in promet

Analize tveganja v pomorstvu in prometu


Učni načrt

Predmet obravnava poglobljene teoretične osnove ocenjevanja tveganja s poudarkom na pomorskih in prometnih sistemih. Analize tveganja temeljijo na ocenjevanju verjetnosti nesreč, modeliranju fizikalnih posledic, strukturne in okoljske škode. Določanje kriterijev tveganja v prometnem sistemu v odvisnosti od učinkov prometnega sistema ter družbenih in socialnih kriterijev. Učinki ukrepov za zmanjševanje tveganja, sistemske in konstrukcijske rešitve, varnostni in intervencijski ukrepi, evakuacija in alarmiranje, metode za odpravo posledic. Uporaba pristopov ugotavljanja nevarnosti, HAZOP, HAZID, izdelava in nadgradnja dreves dogodkov in odpovedi ter hibridni modeli ocenjevanja ogroženosti.

Uporabljanje metod analiz tveganja pri konkretnih problemih iz pomorske in prometne prakse ter ugotavljanje zanesljivosti rezultatov in njihove senzibilnosti za spremenljive vhodne podatke.


Izvajalci

Predavanja