Pomorstvo in promet

Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu


Izvajalci

Predavanja