Pomorstvo in promet

Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor


Izvajalci

Predavanja