Pomorstvo in promet
2022/2023

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJUSEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2016-2021)

Katedra za ekonomijo in management v prometu

Z

A1/2

doc. dr. Marina ZANNE, predstojnica

544.39

240.24

doc. dr. Damjana JERMAN, članica

320.00

320.00

Katedra za inženirstvo v prometu

Z

A1/2

doc. dr. Franc DIMC, predstojnik

420.49

238.46

doc. dr. Blaž LUIN, član

303.22

152.21

prof. dr. Stojan PETELIN, zunanji član

271.33

158.83

Katedra za kvantitativne metode

Z

A1/2

prof. dr. Aleksej TURNŠEK, predstojnik

541.24

476.27

doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, članica

397.26

143.93

doc. dr. Evelin KRMAC, članica

631.04

363.82

izr. prof. dr. Marijan ŽURA, zunanji član

164.87

130.39

Katedra za pomorske in prometne sisteme

Z

A1/2

prof. dr. Elen TWRDY, predstojnica

1497.95

434.53

doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK, član

592.13

226.53

Katedra za tehniko vozil

Z

A1/2

doc. dr. Robert MUHA, predstojnik

383.08

218.23

izr. prof. dr. Oliver BAJT, član

482.92

332.09

doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ, član

612.58

265.02

Katedra za transportno logistiko

Z

A1/2

doc. dr. Patricija BAJEC, predstojnica

332.17

217.08

Katedra za tuje jezike

Z

A1/2

izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ, predstojnica

437.26

391.42

Katedra za varnost v prometu

Z

A1/2

prof. dr. Milan BATISTA, predstojnik

1860.56

1023.43

prof. dr. Vlado MALAČIČ, član

318.59

297.39

doc. dr. Aleksander GRM, član

421.37

252.99

prof. dr. Jadran FAGANELI, zunanji član

392.65

211.23

prof. dr. Jože BALAŽIC, zunanji član

151.67

113.46

prof. dr. Matija SVETINA, zunanji član

324.05

268.75

Ladijsko strojništvo

Z

A1/2

doc. dr. Marko PERKOVIČ, član

588.31

332.12

izr. prof. dr. Peter VIDMAR, član

547.42

222.73

Pravna katedra

Z

A1/2

prof. dr. Marko PAVLIHA, predstojnik

310.33

130.00

izr. prof. dr. Patrick VLAČIČ, član

236.60

76.60

Tehnologijo prometa

Z

A1/2

doc. dr. Marjan LEP, zunanji član

313.71

220.30

izr. prof. dr. Drago SEVER, zunanji član

218.11

123.58

 

 

PREDLOGI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ (3. stopnje)- 2021/2022

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

1) doc. dr. Patricija BAJEC

 

Naslov teme: Možnosti optimizacija dostave v mestna jedra (e-cargo kolesa; fiksni micro konsolidacijski center; premični micro konsolidacijski center; crowdsourcing platforme) ter merjenje učinkov (okoljevarstvenih, socialnih, finančnih).

Kratka vsebina: Eliminiranjem vrzeli preteklih raziskav.

 

2) izr. prof. dr. Oliver BAJT

 

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Cestni promet kot vir mikroplastike v okolju

Kratka vsebina: Na cestišču se kopičijo delci zaradi obrabe gum, drugih sestavnih delov cestnih vozil in ostankov tovora. Padavine spirajo te delce s cestišča in z meteornimi vodami v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

3) doc. dr. Franc DIMC

 

Naslov teme: Zmanjšanje vplivov večpotja na varnost plovbe v pogojih večpotja

Kratka vsebina: Večžarkovno razširjanje elektromagenntih valov z radijskih navigacijskih satelitov zaradi odbojev od objektov je znan in analitično težko opisljiv pojav, ki povečuje raztros rezultatov položaja plovila. Naloga obsega analizo surovih podatkov v sprejemniku GNSS in z ustreznim modeliranjem pristaniških objektov pokazati prednost uporabe surovih podatkov ladij in GNSS kompasa pri od ladje neodvisnem določanju integritete.

 

4) izr. prof. dr. Damjan KLOBČAR

 

Naslov teme: Napredne tehnologije spajanja različnih materialov med seboj pri lahki gradnji plovil

Kratka vsebina: Uporaba naprednih tehnologij spajanja različnih materialov med seboj omogoča lahko gradnjo plovil. Tehnologija spajanja in materiali omogočajo podaljšanje uporabne dobe z minilano potrebo po vzdrževanju plovil. Izboljšanje korozijske zaščite ter optimiranje tehnologije spajanja omogoča minimalno porabo energije in zmanjša emisije v okolje v fazi izdelave in uporabe plovil.

 

5)doc. dr. Evelin KRMAC

 

Naslov teme: Podpora izbiri dobavitelja/izvajalca transporta z uporabo umetne inteligence

Kratka vsebina: Tehnike in algoritmi UI omogočajo izdelavo inteligentnih programskih strojev, ki lahko, ob upoštevanju velikega števila različnih, spremenljivih in nepredvidljivih parametrov, uspešno napovedujejo in predvidevajo. Zato jih lahko naučimo tudi sposobnosti izbire najprimernejšega izvajalca za določene storitve.

 

6) doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ  

Naslov teme: Metodologija obvladovanja procesa skladiščenja / Warehouse process management methodology

Kratka vsebina: Skladiščenje kot podporni proces znotraj logistike ima pomembno funkcijo koordinatorja med poslovnimi funkcijami pri materialnem poslovanju podjetja, z namenom premostitve časovnih razlik med časom proizvodnje in časom uporabe različnih proizvodov. Ima velik vpliv na stroške podjetja in po več mednarodnih raziskavah skladiščni stroški predstavljajo drugo kategorijo največjih logističnih stroškov, takoj za transportnimi. Z izdelavo sistemske metodologije se lahko izboljša odločitveni proces skladiščenja v podjetjih in nadgradi obstoječe znanstvene študije.

 

7) doc. dr. Danijela TULJAK – SUBAN

 

Naslov teme: Teme po lastnem izboru, ki vključujejo večkriterijsko odločanje, fuzzy logiko ali numerično optimizacijo v transportu ali logistiki.

Kratka vsebina: vsebina bo določena ob upoštevanju želja / potreb kandidata in trendov na področju Operacijskih raziskav v prometu / logistiki.

 

8) izr. prof. dr. Peter VIDMAR

 

Naslov teme: Ocen tveganja pomorsko prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema ugotavljanje primernih metod za analizo tveganja pomorsko prometnih sistemov kot so plovne poti, sidrišča, luški terminali. Specifika pristanišč, ki se nahajajo v neposredni bližini naseljenih območij in analiza čezmejnih vplivov.

 

9) izr. prof. dr. Patrick VLAČIČ

 

Naslov teme: Pravni izzivi pri informatizaciji nakladnice

Kratka vsebina: Nakladnica je v 21. stoletju še vedno v papirni obliki. V preteklosti je bilo nekaj poskusov, da bi nakladnico začeli uporabljati v eletktronski obliki, vendar so doživeli zelo omejen uspeh (npr. essDocs ali Bolero). Nove tehnologije, zlasti tehnologija veriženja blokov, prinaša s seboj novosti in tehnološke rešitve, ki bodo lahko bistveno spremenile poslovanje v pomorski industriji in ga začele voditi v smer brezpapirnega poslovanja.

 

Naslov teme: Zaustavitev ladje za dosego poplačila terjateve za gorivo

Kratka vsebina: Zaustavitev ladij (arrest of ships) je instrument, s katerim upniki dosežejo zavarovanje za plačilo morebitnega sodno prisojenega zneska za neplačano terjatev za gorivo. Značilnosti naročanja goriva, kjer imamo posrednike pri naročilu, dejanske izponitelje dobave goriva na eni strani in naročnike za gorivo, ki včasih tudi niso ladjarji (npr. naročniki iz ladjarske pogodbe za čas) in ladjarje na drugi strani, povzroča kar nekaj zmede. Doktorska disertacija bi morala odgovoriti, kaj bi bil pravi način naročila, zavarovanja za prodjalca in drugih odprtih vprašanj med prodjalalci in kupci goriva ter ladjarji, ki s v skladu s konvencijama iz 1952 ali 1999 lahko doživijo, da bo njihova ladja zaustavljena. Ob enotni pravni ureditvi je praksa na svetu glede tega vprašanja precej različna.