Pomorstvo in promet
2022/2023

Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor


Izvajalci

Predavanja