Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Varstvo okolja
2023/2024

RAZVRSTITEV V OGRODJE KVALIFIKACIJJeziki

Angleščina (en)

Slovenščina (sl)

Raven SOK Raven SOK 10
Raven EOK Raven EOK 8
Raven EOVK Tretja stopnja
Trajanje v letih 3
ECTS na letnik 60
Število kreditnih točk 180
Šifra eVŠ 0000985
Načini izvajanja študija izredni