Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

1. letnik

1. LETNIK 1. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Izbrana poglavja fizike in matematike I

30

0

30

0

0

60

120

4

2

Pomorsko in gospodarsko pravo

30

0

30

0

0

60

120

4

3

Inženirska grafika in ladijska dokumentacija

30

0

30

0

0

60

120

4

4

Nauk o ladji 1

60

0

30

0

0

90

180

6

5

Pomorska angleščina

45

0

30

0

0

75

150

5

6

Mehanika in hidrodinamika

60

0

45

0

0

105

210

7

SKUPAJ

255

0

195

0

0

450

900

30

DELEŽ

28%

0%

22%

0%

0%

50%

100%

 

                     

 

1. LETNIK 2. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

7

Izbrana poglavja fizike in matematike II

30

0

30

0

0

60

120

4

8

Materiali in varjenje

30

0

30

0

0

60

120

4

9

Varnost na ladji

30

15

30

0

0

75

150

5

10

Ladijski elektro sistemi

45

0

30

0

15

90

180

6

11

Termodinamika in ladijska energetika

45

0

30

0

0

75

150

5

12

Mornarske veščine

30

0

45

0

15

90

180

6

SKUPAJ

210

15

195

0

30

450

900

30

DELEŽ

23%

2%

22%

0%

3%

50%

100%

 

 

2. letnik  

2. LETNIK 3. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

13

Računalništvo in informatika

45

0

30

0

0

75

150

5

14

Ladijski konstrukcijski elementi

45

0

30

0

0

75

150

5

15

Parni in plinski sistemi

30

15

30

0

0

75

150

5

16

Goriva, maziva in voda

45

0

15

0

15

75

150

5

17

Regulacija in avtomatika

45

15

30

0

0

90

180

6

18

Ladijski motorji

30

0

30

0

0

60

120

4

SKUPAJ

240

30

165

0

15

450

900

30

DELEŽ

27%

3%

18%

0%

2%

50%

100%

 

                     

 

2. LETNIK 4. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

19

Človeški viri v pomorstvu

30

15

30

0

0

75

150

5

20

Angleščina za ladijske strojnike

45

0

30

0

0

75

150

5

21

Delovni, hladilni in pomožni stroji

45

15

30

0

0

90

180

6

22

Ladijski motorji 2

60

0

30

0

0

90

180

6

23

Vodenje strojne straže

45

0

30

0

0

75

150

5

24

Vzdrževanje ladje

30

0

15

0

0

45

90

3

SKUPAJ

255

30

165

0

0

450

900

30

DELEŽ

28%

3%

18%

0%

0%

50%

100%

 

                     

 

 

3. letnik 

3. LETNIK 5. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

25

Transportni sistemi v pomorstvu

30

0

30

0

0

60

120

4

26

Poslovanje ladjarja

45

15

30

0

0

90

180

6

27

Izbirni stokovni predmet *

30

15

30

0

0

75

150

5

28

Izbirni stokovni predmet *

30

15

30

0

0

75

150

5

29

Izbirni stokovni predmet */Splošni izbirni predmet

30

15

30

0

0

75

150

5

30

Splošni izbirni predmet *

30

0

45

0

0

75

150

5

SKUPAJ

195

60

195

0

15

450

900

30

DELEŽ

22%

7%

22%

0%

2%

50%

100%

 

                     

 

Opomba: Tabeli po potrebi prekopirajte in dodajajte ali brišite vrstice. Priporočamo, da za vrstici skupaj in delež uporabite formule za izračun. V predmetnik se vključijo vse obveznosti, tudi praktično usposabljanje in diplomska/magistrska naloga ali doktorska disertacija. Izbirni predmeti se vpišejo kot Izbirni predmet 1, Izbirni predmet 2 … Izbirni predmeti se nato navedejo v posebni tabeli.

 

Izbirni predmeti 5. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Propulzija in manevriranje

30

15

30

0

0

75

150

5

2

Tehniške meritve

30

15

30

0

0

75

150

5

3

Pomorski informacijski sistemi (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

4

Tankerji

30

15

30

0

0

75

150

5

5

Ro-Ro in potniške ladje

30

15

30

0

0

75

150

5

6

Komunikacijske naprave

30

15

30

0

0

75

150

5

7

ARPA simulator

30

15

30

0

0

75

150

5

8

Taktična navigacija

30

15

30

0

0

75

150

5

9

Ladijski borbeni sistemi

30

15

30

0

0

75

150

5

10

Ravnanje s tovorom 2 (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

11

Ladijska hladilna tehnika (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

12

Medicina za pomorce (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

13

Jadranje

30

0

45

0

0

75

150

5

14

Pomorska dediščina (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

 

 

3. LETNIK 6. semester

Ladisjko strojništvo- VSS, 1. stopnja

 

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

30

Usposabljanje na strojnih simulatorjih

15

15

60

0

0

90

180

6

31

Strokovna praksa za stojnike

0

0

0

0

210

210

420

14

32

Diplomska naloga

0

0

0

0

150

150

300

10

SKUPAJ

15

15

60

0

360

450

900

30

DELEŽ

2%

2%

7%

0%

40%

50%

100%

 

 


datum zadnje spremembe: 15.10.2018