Splošni podatki o študijskem programu

Podatki o študijskem programu

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ki:

  • traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. lad. str. (VS).

 


datum zadnje spremembe: 01.02.2016