Pogoji za prehajanje med programi

 Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1 Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

 

Prehod iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ul.RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Navtika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na predlog Komisija za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in pridobil pooblastilo za častnika krova na ladji večji od 500 BT ter izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Navtika in sicer:

 

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja pomorstvo (usmeritev navtika), se vpiše v 2. letnik brez dodatnih diferencialnih vsebin.

 

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja promet-transport-transportna logistika, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • -         Obalna navigacija (7 ECTS),
 • -         Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • -         Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS).

 

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja ladijskega strojništva, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • -         Obalna navigacija (7 ECTS),
 • -         Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • -         Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • -         Varnost na ladji (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS).

 

d) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • -         Izbrana poglavja fizike in matematike I (4 ECTS),
 • -         Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • -         Obalna navigacija (7 ECTS),
 • -         Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • -         Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • -         Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS).

 

2 Prehodi iz višješolskih študijskih programov

 

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Navtika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisija za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je diplomiral iz študijskih programov višje pomorske in višje pomorske in prometne šole ali drugih višjih šol v Sloveniji ali v tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Navtika in sicer:

 

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja pomorstvo (usmeritev navtika), mora v 3. letniku opraviti diferencialni izpit izpredmeta:

 • Vodenje navigacijske straže (6 ECTS).

 

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja promet-transport-transportna logistika, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. in 2. letnika:

 • -         Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • -         Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • -         Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • -         Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • -         Vodenje navigacijske straže (6 ECTS),
 • -         Angleščina za navtike (5 ECTS).

 

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja ladijskega strojništva, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • -         Ekonomika pomorstva (4 ECTS),
 • -         Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • -         Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • -         Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • -         Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • -         Vodenje navigacijske straže (6 ECTS),
 • -         Angleščina za navtike (5 ECTS).

 

d) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. in 2. letnika:

 • -         Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • -         Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • -         Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS).
 • -         Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • -         Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • -         Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • -         Vodenje navigacijske straže (6 ECTS).

 

3 Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer: Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje: Navtika, Ladijsko strojništvo in Prometna tehnologija in logistika. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in zahtevano znanje na podlagi STCW konvencije. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

4 Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet kot sta Tehnologija prometa in Transportna logistika. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in zahtevki iz Konvencije STCW. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in zahtevki iz Konvencije STCW. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

3) Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika. Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

4) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

 

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.


datum zadnje spremembe: 01.02.2016