Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

1. letnik

1. LETNIK 1. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Izbrana poglavja fizike in matematike I

30

0

30

0

0

60

120

4

2

Gospodarsko pravo

30

0

30

0

0

60

120

4

3

Inženirska grafika in ladijska dokumentacija

30

0

30

0

0

60

120

4

4

Nauk o ladji 1

60

0

30

0

0

90

180

6

5

Pomorska angleščina

45

0

30

0

0

75

150

5

6

Obalna navigacija

60

0

45

0

0

105

210

7

SKUPAJ

255

0

195

0

0

450

900

30

DELEŽ

28%

0%

22%

0%

0%

50%

100%

 

                     

 

1. LETNIK 2. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

7

Izbrana poglavja fizike in matematike II

30

0

30

0

0

60

120

4

8

Oceanska navigacija

30

0

30

0

0

60

120

4

9

Varnost na ladji

30

15

30

0

0

75

150

5

10

Ladijski elektro sistemi

45

0

30

0

15

90

180

6

11

Medicina za pomorce

45

0

30

0

0

75

150

5

12

Mornarske veščine

30

0

45

0

15

90

180

6

SKUPAJ

210

15

195

0

30

450

900

30

DELEŽ

23%

2%

22%

0%

3%

50%

100%

 

 

2. letnik    

2. LETNIK 3. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

13

Računalništvo in informatika

45

0

30

0

0

75

150

5

14

Ekonomika pomorstva

30

10

20

0

0

60

120

4

15

Nauk o ladji 2

45

15

30

0

0

90

180

6

16

Ladijski pomožni sistemi

30

0

30

0

0

60

120

4

17

Ladijske elektronske naprave

45

15

45

0

0

105

210

7

18

Ladijski motorji

30

0

30

0

0

60

120

4

SKUPAJ

225

40

185

0

0

450

900

30

DELEŽ

25%

4%

21%

0%

0%

50%

100%

 

                     

 

2. LETNIK 4. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

19

Človeški viri v pomorstvu

 

30

15

30

0

0

75

150

5

20

Angleščina za navtike

 

45

0

30

0

0

75

150

5

21

Pomorsko pravo

 

45

0

30

0

15

90

180

6

22

Vodenje navigacijske straže

 

60

0

30

0

0

90

180

6

23

Ravnanje s tovorom

 

45

0

30

0

0

75

150

5

24

Vzdrževanje ladje

 

30

0

15

0

0

45

90

3

SKUPAJ

255

15

165

0

15

450

900

30

DELEŽ

28%

2%

18%

0%

2%

450%

100%

 

                       

  

3. letnik 

3. LETNIK 5. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

25

Transportni sistemi v pomorstvu

30

0

30

0

0

60

120

4

26

Poslovanje ladjarja

45

15

30

0

0

90

180

6

27

Izbirni stokovni predmet *

30

15

30

0

0

75

150

5

28

Izbirni stokovni predmet *

30

15

30

0

0

75

150

5

29

Izbirni stokovni predmet */Splošni izbirni predmet

30

15

30

0

0

75

150

5

30

Splošni izbirni predmet *

30

0

45

0

0

75

150

5

SKUPAJ

195

60

195

0

0

450

900

30

DELEŽ

22%

7%

22%

0%

0%

50%

100%

 

                     

 

Opomba: Tabeli po potrebi prekopirajte in dodajajte ali brišite vrstice. Priporočamo, da za vrstici skupaj in delež uporabite formule za izračun. V predmetnik se vključijo vse obveznosti, tudi praktično usposabljanje in diplomska/magistrska naloga ali doktorska disertacija. Izbirni predmeti se vpišejo kot Izbirni predmet 1, Izbirni predmet 2 … Izbirni predmeti se nato navedejo v posebni tabeli.

 

Izbirni predmeti 5. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Predmet

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Propulzija in manevriranje

30

15

30

0

0

75

150

5

2

Tehniške meritve

30

15

30

0

0

75

150

5

3

Pomorski informacijski sistemi (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

4

Tankerji

30

15

30

0

0

75

150

5

5

Ro-Ro in potniške ladje

30

15

30

0

0

75

150

5

6

Komunikacijske naprave

30

15

30

0

0

75

150

5

7

ARPA simulator

30

15

30

0

0

75

150

5

8

Taktična navigacija (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

9

Ladijski borbeni sistemi

30

15

30

0

0

75

150

5

10

Ravnanje s tovorom 2 (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

11

Ladijska hladilna tehnika (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

12

Jadranje

30

0

45

0

0

75

150

5

13

Pomorska dediščina (se ne razpiše)

30

15

30

0

0

75

150

5

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. LETNIK 6. semester

Navtika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

30

Usposabljanje na navtičnih simulatorjih

15

15

60

0

0

90

180

6

31

Strokovna praksa za navtike

0

0

0

0

210

210

420

14

32

Diplomska naloga

0

0

0

0

150

150

300

10

SKUPAJ

15

15

60

0

360

450

900

30

DELEŽ

2%

2%

7%

0%

40%

50%

100%

 

 

 

***************************

Za vse predmete, ki jih ne najdete v zgornjih tabelah, se morate obrniti neposredno na nosilce predmetov (predmeti se ne izvajajo več). 

***************************


datum zadnje spremembe: 15.10.2018