Splošni podatki o študijskem programu

Splošni podatki o študijskem programu 

Podatki o študijskem programu

  • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Navtika, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir navtike (VS), diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

 


datum zadnje spremembe: 01.02.2016