Strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Navtika se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

  • diplomirani inženir navtike (VS) / diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano: dipl. inž. nav. (VS).


datum zadnje spremembe: 01.02.2016