Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

Predmetnik PTTL-VSS (prenovljen program; prva generacija: 2015/2016):

 

1. letnik

1. LETNIK 1. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Matematične metode 1

30

0

45

0

0

75

150

6

2

Osnove prometnega sistema

30

15

30

0

0

75

150

6

3

Človeški viri v prometu

30

5

30

0

0

65

130

5

4

Inženirska grafika in dokumentacija

30

5

30

0

0

65

130

5

5

Prometna ekonomika

30

15

20

0

0

65

130

5

6

Gospodarsko pravo

30

0

15

0

0

45

90

3

SKUPAJ

180

40

170

0

0

390

780

30

DELEŽ

23%

5%

22%

0%

0%

50%

100%

 

  

1. LETNIK 2. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

7

Transportna logistika

30

15

30

0

0

75

150

6

8

Informatika v prometu

30

5

30

0

0

6

130

5

9

Promet in prostor

30

0

15

0

0

45

90

3

10

Avtomatizacija v prometu

30

5

30

0

0

65

130

5

11

Tehnična mehanika

30

0

45

0

0

75

150

6

12

Strokovna angleščina I

30

5

30

0

0

65

130

5

SKUPAJ

180

30

180

0

0

390

780

30

DELEŽ

24%

4%

23%

0%

0%

50%

100%

 

 

2. letnik 

2. LETNIK 3. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

13

Matematične metode II

30

0

45

0

0

75

150

6

14

Prometno inženirstvo

30

5

30

0

0

65

130

5

15

Management v prometu

30

5

30

0

0

65

130

5

16

Prometno logistična infrastruktura

30

15

30

0

0

75

150

6

17

Snovi v transportu

30

0

15

0

0

45

90

3

18

Strokovna angleščina II

30

5

30

0

0

75

150

5

 

2. LETNIK 4. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

19

Verjetnost in statistika

30

5

30

0

0

65

130

5

20

Prevozno pravo

30

0

15

0

0

45

90

3

21

Varstvo okolja v prometu

30

5

15

0

0

50

100

4

22

Transportna in manipulacijska sredstva

30

15

30

0

0

75

150

6

23

Prometne tehnologije

30

15

30

0

0

75

150

6

24

Špedicija

30

15

30

0

0

65

130

6

 

3. letnik

3. LETNIK 5. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

(prvič 2017/2018)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

25

Modeliranje in planiranje 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

26

Upravljanje oskrbovalnih verig

30

5

30

0

0

65

130

5

27

Organizacija dela in projektni management 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

28

Izbirni stokovni predmet *

30

5

30

0

0

65

130

5

29

Izbirni stokovni predmet *

30

5

30

0

0

65

130

5

30

Splošni izbirni predmet*/

Izbirni stokovni predmet*

30

5

30

0

0

65

130

5

SKUPAJ

180

30

180

0

0

390

780

30

DELEŽ

23%

4%

23%

0%

0%

50%

100%

 

 

3. LETNIK 6. semester

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

(prvič 2017/2018)

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

31

Splošni izbirni predmet/

Izbirni strokovni predmet

 

30

5

30

0

0

65

130

5

32

Strokovna praksa

 

5

0

0

0

245

150

400

15

33

Diplomska naloga

 

20

0

0

0

150

100

270

10

SKUPAJ

55

5

30

0

395

315

800

30

DELEŽ

7%

1%

4%

0%

49%

39%

100%

 

 

Izbirni predmeti

Prometna tehnologija in transportna logistika- VSS, 1. stopnja

(prvič 2017/2018)

Zap. št.

Predmet

Izbirni skop

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

34

Poslovanje pomorskih agentov 2017/18

Pomorska smer

30

5

30

0

0

65

130

5

35

Pristanišča in terminali 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

36*

Tehnologija in organizacija pomorskega prometa 2017/18 (se ne razpiše)

30

5

30

0

0

65

130

5

37

Varnost in zaščita v prometu 2017/18

Cestna smer

30

5

30

0

0

65

130

5

38

Promet v urbanih središčih 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

39 *

Tehnologija in organizacija cestnega prometa 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

40

Intermodalni transport 2017/18

Splošna smer

30

5

30

0

0

65

130

5

41

Upravljanje tveganja v prometu 2017/18 (se ne razpiše)

30

5

30

0

0

65

130

5

42

Notranji transport in skladiščenje 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

43

Transportno zavarovalno pravo 2017/18

30

5

30

0

0

65

10

5

44*

Tehnologija in organizacija železniškega prometa 2017/18 (se ne razpiše)

Železniška smer

30

5

30

0

0

65

130

5

45 *

Tehnologija in organizacija zračnega prometa 2017/18 (se ne razpiše)

Zračna smer

30

5

30

0

0

65

130

5

46

Globalna nabava in logistični tokovi 2017/18 (se ne razpiše)

Logistična smer

30

5

30

0

0

65

130

5

47

Distribucijska logistika 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

48

Informacijska podpora v logistiki 2017/18

30

5

30

0

0

65

130

5

 * možno je izbrati le enega izmed predmetov

***************************

Za vse predmete, ki jih ne najdete v zgornjih tabelah, se morate obrniti neposredno na nosilce predmetov (predmeti se ne izvajajo več). 

***************************

 


datum zadnje spremembe: 18.01.2019