Splošni podatki o študijskem programu

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, ki:  

1. traja 3 leta oziroma 6 semestrov,

2. je ovrednoten s 180 ECTS,

3. ima šest izbirnih sklopov (nabor izbirnih predmetov po posamezni prometni panogi), in sicer:

  • Pomorski (izbor 3eh izbirnih predmetov),
  • Cestni (izbor 3eh izbirnih predmetov),
  • Splošni (izbor 4ih izbirnih predmetov),
  • Železniški (zgolj 1 izbirni predmet),
  • Zračni (zgolj 1 izbirni predmet),
  • Logistični (izbor 3eh izbirnih predmetov).


datum zadnje spremembe: 01.02.2016