Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje

/


datum zadnje spremembe: 01.02.2016