Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

Predmetnik

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

ŠO

P

S

V

D

3. semester

165

60

106

44

375

30

750

11

Verjetnost in statistika

45

45

11

0

101

8

200

12

Prevozno obligacijsko pravo

30

15

10

7

62

5

125

13

Prometna infrastruktura

30

0

30

15

75

6

150

14

Transportna sredstva

30

0

30

15

75

6

150

15

Strokovna angleščina I

30

0

25

7

62

5

125

4. semester

195

77

70

33

375

30

750

16

Osnove teorije prometnega toka

30

32

0

0

62

5

125

17

Transportna ekonomika

45

0

10

7

62

5

125

18

Tehnologija prometa

45

15

30

11

101

8

200

19

Transportna logistika

30

15

15

15

75

6

150

20

Snovi v transportu

45

15

15

0

75

6

150

Skupaj 2. letnik

360

137

176

77

750

60

1500

 

Tabela 4.5.8. Kreditno in urno ovrednotenje predmetnika 3. letnika

 

3. letnik Kontaktne ure EC TS ŠO
P S V D
5. semester 75* 20* 40* 15* 375 30 750
21 Inteligentni transportni sistemi 30 10 10 0 50 4 100
22 Tehnologija prevoza potnikov 20 10 15 5 50 4 100
23 Promet in prostor 25 0 15 10 50 4 100
  Izbirni strokovni predmeti (IST)         113 18 ** 225
  Splošni izbirni predmeti (ISP)         112 225
6. semester 120 42 66 147 375 30 750
24 Prometna varnost 30 10 12 10 62 5 125
25 Aplikativna navigacija 30 0 22 10 62 5 125
26 Varstvo okolja 30 15 17 0 62 5 125
27 Mednarodna špedicija 30 17 15 0 62 5 125
28 Organizacija dela v prometu 30 15 10 7 62 5 125
29 Diplomski projekt 5 0 0 60 65 5 125
Skupaj 3. letnik* 235 77 116 102 750 60 1500
Supaj študijskiprogram* 990 264 539 232 2250 180 4500

 

Opomba: * Število ur je predstavljeno brez upoštevanja ur izbirnih predmetov iz stebra IST in ISP.   Tabela 4.5.9. Kreditno in urno ovrednotenje strokovnh izbirnih predmetov

 

Strokovni izbirni predmeti programa Kontaktne ure EC TS ŠO
P S V D
30 Distribucijska logistika 30 15 10 8 63 5 125
31 Meritve v prometu (se ne razpiše) 30 15 15 3 63 5 125
32 Notranji transport in skladiščenje 30 15 10 8 63 5 125
33 Strokovna angleščina II (se ne razpiše) 30 10 10 0 50 4 100
34 Organizacija in poslovanje prometnih podjetij (se ne razpiše) 30 0 15 0 45 3* 75
35 Človeški viri v prometu (se ne razpiše) 30 10 10 0 50 4 100
36 Trženje v prometu (se ne razpiše) 30 10 10 0 50 4 100
37 Transportno zavarovalno pravo 30 10 10 0 50 4 100
38 Program študentskega tutorstva 6 6 8 20 40 3* 75
39 Program posebnih aktivnosti iz pomorstva in prometa 0 0 0 40 40 3* 75

Opomba:* predmeti so splošni izbirni predmeti (ISP), ostali pa so izbirni strokovni predmeti (IST).  

 

**V tretjem letniku oz. petem semestru lahko študent izbere predmete iz bloka izbirnih predmetov ISP in IST študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni z najmanj 18 ECTS.  

Študent lahko 6 ECTS pridobi iz skupine predmetov ISP tega študijskega programa ali pa jih doseže z izbiro predmetov v drugih univerzitetnih študijskih programih članic Univerze v Ljubljani, drugih slovenskih univerzah ali v tujini.

 

Sklep številka 1.1, sprejet na 4. korespondenčni seji Senata UL FPP z dne 24.08.2011


datum zadnje spremembe: 11.10.2017