Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ects in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

Predmetnik

1. LETNIK – TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA  - UNIVERZITETNI

1. semester (zimski)

prvič 2016/2017

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Matematika 1

45

0

30

0

0

75

150

6

2

Računalništvo in informatika

45

0

43

0

0

88

176

7

3

Inženirska grafika

30

10

30

0

0

70

140

5

4

Prometni sistem

45

15

30

0

0

90

180

7

5

Ekonomika

30

10

25

0

0

65

130

5

SKUPAJ

195

35

158

0

0

388

776

30

Delež

25%

5%

20%

0%

0%

50%

100%

 

 

2. semester (poletni)

prvič 2016/2017

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

6

Matematika 2

45

0

30

0

0

75

150

6

7

Mehanika v prometu

30

0

45

0

0

75

150

6

8

Osnove prava

45

10

15

0

0

70

140

5

9

Transportno inženirstvo

45

15

30

0

0

90

180

7

10

Elektrotehnika v prometu

45

0

30

0

0

75

150

6

SKUPAJ

210

25

150

0

0

385

770

30

Delež

27%

3%

19%

0%

0%

50%

100%

 

 

2. LETNIK – TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA  - UNIVERZITETNI

3. semester (zimski)

prvič 2017/2018

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

11

Verjetnost in statistika

45

15

25

0

0

85

170

6

12

Prevozno obligacijsko pravo

30

15

15

0

0

60

120

4

13

Prometna infrastruktura

30

15

30

0

0

75

150

6

14

Transportna sredstva

30

15

30

0

0

75

150

6

15

Transportna ekonomika

45

0

20

0

0

65

130

5

16

Strokovna angleščina 1

30

15

22

0

0

67

134

5

SKUPAJ

210

75

142

0

0

427

854

32

Delež

25%

9%

17%

0%

0%

50%

100%

 

 

4. semester (poletni)

prvič 2017/2018

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

17

Osnove teorije prometnega toka

30

5

30

0

0

65

130

5

18

Tehnologija prometa

45

15

30

0

11

101

202

8

19

Teorija logistike in oskrbovalnih verig

45

15

15

0

0

75

150

6

20

Snovi v transportu

45

15

15

0

0

75

150

6

21

Operacijske raziskave

30

15

0

0

0

45

90

3

SKUPAJ

195

65

90

0

11

361

722

28

Delež

27%

9%

12%

0%

2%

50%

100%

 

 

3. LETNIK – TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA  - UNIVERZITETNI

5. semester (zimski)

prvič 2018/2019

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

22

Inteligentni transportni sistemi in storitve

30

10

30

0

0

70

140

5

23

Urbani transport

30

15

15

0

5

65

130

5

24

Načrtovanje sistemov transporta

30

10

15

0

10

65

130

5

25

Temelji poslovanja špedicije

30

20

15

0

0

52

117

4

26

Izbirni strokovni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

27

Izbirni strokovni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

SKUPAJ

180

70

140

0

15

392

797

29

Delež

23%

9%

17%

0%

2%

49%

100%

 

 

6. semester (poletni)

prvič 2018/2019

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

28

Prometna varnost

30

10

25

0

0

52

117

4

29

Varstvo okolja

30

15

20

0

0

52

117

4

30

Organizacija dela v prometu

30

15

20

0

0

52

117

4

31

Upravljanje in vodenje

30

20

15

0

0

52

117

4

32

Izbirni strokovni predmet/Splošni izbirni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

33

Izbirni strokovni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

34

Diplomski projekt

 

5

0

0

0

35

100

140

5

 

SKUPAJ

 

185

80

140

0

35

448

888

31

 

Delež

 

21%

9%

16%

0%

4%

50%

100%

 

 

 

Izbirni predmeti: TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA – UNIVERZITETNI

prvič 2018/2019

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

35

Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije

38

15

10

0

0

63

126

5

36

Meritve v prometu

30

10

30

0

0

70

140

5

37

Notranji transport in skladiščenje

30

15

20

0

0

65

130

5

38

Strokovna angleščina 2 (se ne razpiše)

30

20

20

0

0

70

140

5

39

Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij

40

10

20

0

0

70

140

5

40

Informatika v logistiki

30

10

30

0

0

70

140

5

41

Transportno zavarovalno pravo

30

15

20

0

0

65

130

5

42

Človeški viri v prometu (se ne razpiše)

30

10

30

0

0

70

140

5

43

Program študentskega tutorstva

6

6

8

0

20

40

80

3

 

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


datum zadnje spremembe: 15.10.2018