IME KVALIFIKACIJE: 

DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)/ 

DIPLOMIRANA INŽENIRKA TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja   3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • Matura ali
  • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Več na povezavi.


datum zadnje spremembe: 10.01.2019