Univerza

Visokošolski zavod 

Kratica visokošolskega zavoda

eVŠ šifra študijskega programa

Naziv študijskega programa

Stopnja

Vrsta programa

Dvopredmetni

Pedagoški

Interdisciplinarni

Skupni

Transnacionalno izobraževanje

KLASIUS_SRV

Trajanje programa v letih

Število ECTS

KLASIUS-P glavni

KLASIUS-P ostali

KLASIUS-P-16 glavni

KLASIUS-P-16 ostali

ISCED

Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava

Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika

Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika

Kraj izvajanja študijskega programa

Številka in datum odločbe akreditacije

Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije

Datum začetka veljavnosti akreditacije

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065) UL FPP 0000917 Tehnologija prometa in logistika Prva stopnja Univerzitetni N N N N N 16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 3 180 8400     1041 84 diplomirani inženir tehnol ogije prometa (UN) diplomirana inženirka tehn ologije prometa (UN) dipl. inž. tehnol. prom. ( UN) Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508) 6033-90/2008/2 (23.10.08) 6033-56/2015/9 (15.09.16) 23.10.2008

 


datum zadnje spremembe: 10.01.2019