Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program


datum zadnje spremembe: 20.01.2016