Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 

1 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednoten s 180 ECTS.

 

2 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.

 

3 Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,

 

4 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:

 1. Transportni sistemi v pomorstvu 4 ECTS,
 2. Obalna navigacija 7 ECTS,

ki skupaj obsegajo 11 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

5 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:

 1. Transportni sistemi v pomorstvu    4 ECTS,
 2. Obalna navigacija                             7 ECTS,
 3. Ravnanje s tovorom                         5 ECTS,
 4. Ladijski motorji                                4 ECTS,

ki skupaj obsegajo 20 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

6 Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:

 • za kandidate pod točko 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
 • za kandidate pod točko 1.4, 1.5, pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.

 

Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalo in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).

 


datum zadnje spremembe: 20.01.2016