Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

Usmeritve v študijski smeri:

 

Pomorski sistemi

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

75

75

120

450

30

900

5

Tržišča v pomorskem sistemu

45

15

15

30

105

7

180

6

Projektiranje plovil in plovnih poti

45

15

15

30

105

7

180

7

Pomorska logistika

45

30

30

30

135

9

210

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

180

Skupaj

360

210

135

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

3. semester

180

45

45

180

450

30

900

8

Pomorska komunikacija

30

15

15

15

75

5

150

9

Preiskava pomorskih nesreč

45

0

0

30

75

5

150

10

Projektna naloga iz pomorskih sistemov

15

0

0

75

90

6

180

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

195

45

45

630

900

60

1800

Skupaj program

555

255

180

825

1800

120

3600

 

2. letnik- izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

11

Pomorska arbitraža (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Pomorsko zavarovanje

45

15

15

30

105

7

210

13

Logistika pomorskega potniškega prometa (od 2015/2016 se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

14

Pomorske tehnologije (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Reševanje in zaščita na morju

45

15

15

30

105

7

210

  

Pomorsko inženirstvo

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Požarna varnost

45

15

15

30

105

7

210

6

Sistemi integrirane propulzije

45

15

15

30

105

7

210

7

Kogeneracija ladijskega postrojenja

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Optimizacija ladijskega pogona

30

15

15

15

75

5

150

9

Digitalna elektronika v pomorstvu

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz pomorskega inženirstva

15

0

0

75

90

6

180

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Skupaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

11

Prenos toplote in snovi

45

15

15

30

105

7

210

12

Izbrana poglavja iz hidromehanike

45

15

15

30

105

7

210

13

Diagnostika in vzdrževanje

45

15

15

30

105

7

210

14

Inteligentni ladijski motorji (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Krizne situacije na morju (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

16

Simulator pogonskega stroja (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210


 

Morske vede

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Ekologija morja

45

15

15

30

105

7

210

6

Morska geologija in geotehnologija

45

15

15

30

105

7

210

7

Onesnaževanje morja

45

15

45

130

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

150

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

3. semester

195

60

60

135

450

30

900

8

Morski viri

45

15

15

0

75

5

150

9

Propad in zaščita materialov

45

15

15

0

75

5

150

10

Projektna naloga iz morskih ved

15

0

0

75

90

6

180

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

210

60

60

570

900

60

1800

Supaj program

570

255

210

765

1800

120

3600

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

P

S

V

D

11

Ekotoksikologija morja

45

15

15

30

105

7

210

12

Gospodarjenje z obalnim področjem (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Energija iz morja

45

15

15

30

105

7

210

14

Geografski informacijski sistem (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

 


datum zadnje spremembe: 20.01.2016