Opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih ter predmetno-specifičnih kompetenc, ki se pridobijo s programom


datum zadnje spremembe: 20.01.2016