Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje


datum zadnje spremembe: 20.01.2016