Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik programov

2. stopnje POM, PROM predmetov 1. letnika

45 KT

30 KT

 

Pogoji za ponavljanje 

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 20 ECTS.

Pogoji za dokončanje 

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

 


datum zadnje spremembe: 23.08.2017