Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše kdor izpolnjuje naslednje pogoje.

 

1 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednosten s 180 ECTS.

 

2 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer:

 • ·        visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        univerzitetni  študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.

 

3 Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • ·        visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,

 

4 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijskei program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:

 • 1.   Tehnologija prometa                        8 ECTS,
 • 2.   Transportna logistika                       6 ECTS,

ki skupaj obsegajo 14 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

5 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:

 • 1.   Tehnologija prometa                       8 ECTS,
 • 2.    Transportna logistika                       6 ECTS,
 • 3.    Inteligentni transportni sistemi        4 ECTS,
 • 4.    Prometna varnost                      5 ECTS,

ki skupaj obsegajo 23 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

6 Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:

 • - za kandidate pod točko 1, 2, 3, 6 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
 • - za kandidate pod točko 4, 5 pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.

 

 

Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalko in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).


datum zadnje spremembe: 20.01.2016