Predmetnik s kreditnim vrednotenjem po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

 

Usmeritve v študijski smeri:

 

Prometna tehnologija

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Eksploatacija prometne infrastrukture

45

15

15

30

105

7

210

6

Eksploatacija transportnih sredstev

45

15

15

30

105

7

210

7

Prometna strategija in planiranje

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

75

45

165

450

30

900

8

Upravljanje prometnega sistema

30

15

15

15

75

5

150

9

Teorija prometnega toka

30

30

0

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. tehnologije

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

75

45

600

900

60

1800

Supaj program

360

270

165

705

1500

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Izbrana poglavja prometne ekonom. (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Izbrana poglavja prometnega prava (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Promet in okolje

45

15

15

30

105

7

210

14

Geografski informacijski sistem v prometu (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška prometna tehnologija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Transportna logistika 

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

90

5

Strateški management v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

6

Simulacija logističnih mrež

45

15

15

30

105

7

210

7

Logistični distribucijski centri

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Logistično pravo

30

15

15

15

75

5

150

9

Ekonomika logistike

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz transportne log.

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Logistični marketing

45

15

15

30

105

7

210

12

Razbremenilna logistika (od 2015/2016 se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Kakovost v transportni logistiki

45

15

15

30

105

7

210

14

Informacijski sistemi v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška transportna logistika (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Prometna varnost

 

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Prometno tehnične ekspertize

45

15

45

30

135

9

270

6

Prometna kriminalistika

45

15

15

30

105

7

210

7

Dinamika vozil

45

15

15

30

105

7

210

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Psihologija prometa

30

15

15

15

75

5

150

9

Ergonomija v prometu

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. varnosti

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmet

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

D

11

Prometna regulacija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Teorija prometne varnosti

45

15

15

30

105

7

210

13

Zanesljivost in vzdrževanje

45

15

15

30

105

7

210

14

Biomehanika v prometu 45 15 15 30 105 7 210

15

Izbrana poglavja prom. inženirstva (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

 

 

 

 

 

 

Opombe: P – predavanja, S – seminar, V – vaje (auditorne, laboratorijske ipd.), D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (projektne naloge, programi, elaborati ipd.), ECTS – kreditne točke evropskega sistema, OŠ – obremenitve študenta.


datum zadnje spremembe: 16.07.2018