Prijava na razpis za vpis

Prijava in vpis na študij


Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prijavnica bo dosegljiva na Prijavi za vpispovezavi. Prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 05.09.2018, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet.

Podrobnejše navodilo o postopku prijave bo objavljeno, ob izidu Razpisa za vpis, na tej spletni povezavi.

 

Po prejemu prijav  bo Komisija za  za študijske zadeve fakultete pregledala prejete prijave in naredila izbor kandidatov za vpis.

O vsem v zvezi z vpisom fakulteta obvesti vse kandidate, ki so bili sprejeti na študij.


PRIJAVA: do 05.09.2018Za prijavo boste potrebovali:

  • Overjeno kopijo diplome in kopijo priloge k diplomi ali potrdilo visokošolskega zavoda.
  • Potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj.
  • Morebitno bibliografijo

 

 

Prijavnico oddajte:

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

Študentski referat

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

 

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019

je objavljen na spletnih straneh UL: 

 

 


datum zadnje spremembe: 15.02.2018