Zagovor magistrskega dela

Prijava teme magistrskega dela:

 

Navodila:

 

Kantdidati študentskemu referatu za zagovor magistrskega dela oddajo:

  • obrazec - Oddaja zaključnega dela za zagovor
  • indeks,
  • 1 x vezan izvod svojega dela,
  • 4 x izvodi v v elektronski obliki (CD ali DVD) (oziroma pet (5), če ima kandidat somentorja)
  • dokazilo o plačilu prispevka za podelitev (fotokopija položnice).

 

Zaključno delo mora biti podpisano s strani:

  • avtorja,
  • osebe, ki je delo jezikovno pregledala,
  • mentorja!

 

Pravila za oddajo diplomskega dela na elektronskem mediju:


Naziv PDF datoteke na zgoščenki naj bo sestavljen iz priimka in imena ter naj ne vsebuje črk ćčšđž (npr. študentski podatki so: Julija Prešeren naziv PDF datoteke bo naslednji: Preseren Julija). Datoteka teksta ne sme biti zakodirana, tako da jo lahko referentka odpre brez vnosa gesla.

Tekst magistrskega dela in njegova postavitev (struktura) na zgoščenki morata biti identična tekstu in postavitvi v vezanem izvodu magistrskega dela. Magister(ica) mora zagotoviti, da datoteka ni okužena z virusom. Na zgoščenko napišite (lahko s flomastrom) naslednje podatke: (a) priimek in ime magistra (magistrice), (b) naslov magistrskega dela ter (c) mesec in leto predložitve končne verzije magistrskega dela strokovni službi fakultete. Magistrsko delo na zgoščenki je vloženo v plastični ovoj in priloženo v trdo vezani izvod magistrskega dela oziroma v poseben žep na notranji strani zadnje platnice.  

 

 

Izgled

Izgled magistrskega dela od platnice do uvoda

 


datum zadnje spremembe: 13.12.2018