Razpis za vpis 2018/2019

---------------------------

Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet traja tri leta in je kreditno ovrednoten s 180 ECTS.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.

 

 


datum zadnje spremembe: 29.03.2018