Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet traja tri leta in je kreditno ovrednoten s 180 ECTS.

Študij na UL FPP se organizira in izvaja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je v študijskem letu 2011/12  prvič razpisala novi doktorski študijski program 3. stopnje POMORSTVO IN PROMET, za katerega ji je bila z odločbo štev. 6033-71/2010/10 z dne 19.05.2011, podeljena akreditacija Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

 

 

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet (3. stopnja)

Dopolnitve:

  1. Dopolnitve doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet

 

 


datum zadnje spremembe: 02.06.2017