Kandidatom, ki so uspešno zaključili znanstveni magistrski študijski program, po katerem so prejeli

naziv magister znanosti, se prizna 60 KT študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa in

se omogoči vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet.

 

Magistrom znanosti Prometnih ved naše Fakultete se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih

obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

  • 30 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (predmet TIP ter oba predmeta IPO in IPR),
  • 10 KT iz organiziranih oblik študija 2. letnika (en predmet IPP),
  • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD,
  •  15 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika.

 

Magistrom znanosti iz drugih področij (drugih fakultet, univerz) se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih

obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

  • 20 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (ali predmet TIP in en izmed predmetov IPO in IPR oziroma oba predmeta IPO in IPR),

 

O priznavanju obveznosti iz organiziranih oblik študija 1. letnika, v obsegu 20KT, odloča

Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi dokazil predhodne izobrazbe (diploma,

potrdila o izpitih, učnih načrtih opravljenih izpitov po predhodni izobrazbi).

  • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD, 
  • 25 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika, 
  • 10 KT iz individualnega raziskovalnega dela 2. letnika.

 

 


datum zadnje spremembe: 13.03.2014