Predmetnik:

 

 

Koda

Predmet

ECTS

Temeljni izbirni predmeti programa

TIP1

Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu

10

TIP2

Modeli in simulacije v prometu

10

TIP3

Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov

10

TIP4

Matematične metode v pomorstvu in prometu

10

Izbirni predmeti področja Pomorstvo

IPO1

Vodenje in upravljanje vodnega transporta

10

IPO2

Pomorsko inženirstvo

10

IPO3

Pomorski sistemi

10

IPO4

Moderne metode v oceanografiji

10

Izbirni predmeti področja Promet

IPR1

Prometne tehnologije

10

IPR2

Transportna logistika

10

IPR3

Prometna varnost

10

IPR4

Celostna prometna politika

10

Izbirni predmeti programa

IPP1

Analize tveganja v pomorstvu in prometu

10

IPP2

Sistemi in procesi v cestnem prometu

10

IPP3

Sistemi in procesi v zračnem prometu

10

IPP4

Metodologija planiranja pristaniških sistemov

10

IPP5

Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu

10

IPP6

Ljudje v pomorstvu in prometu

10

IPP8

Transportno ekonomske analize

10

IPP9

Upravljanje oskrbovalnih verig

10


Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

010

Numerične metode

10

108

Mehanika leta (se ne razpiše)

10

312

Procesi varjenja

10

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Napredna ekonometrija

10

 

Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode za poslovne vede

10

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA na Univerzi v Ljubljani

 

Požari in vplivi na okolje

10

Izbirni predmeti iz podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija in doktorata STATISTIKA na Univerzi v Ljubljani

 

Multivariatna analiza

10

 

Anketna metodologija

10

 

Načrtovanje in analiza poskusov

10

Izbirnost:

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet nima usmeritev, temveč znanstveni področji Pomorstvo in Promet ki imata posebno strukturirane učne enote z možnostjo izbire in sicer:

 

  • enega izmed štirih predmetov iz skupine temeljnih predmetov TIP,
  • dva izmed osmih predmetov iz skupine predmetov področja (IPO ali IPR),
  • dva izmed 15 (7 z UL FPP in 8 iz študijskih programov drugih fakultet UL) izbirnih predmetov programa.

 

Skladno s tem ima celotni študijski program vse vsebine izbirne.

 

 Kreditno ovrednotenje študijskega programa po letnikih:

 

Učna enota/

Letnik-semester

Oblika

Obveznosti v urah

Obveznosti v ECTS*

KU

SD

ŠO

ECTS1

ECTS2

ECTS

1. LETNIK

1. semester

Predmeti TIP

ORG

90

160

250

10

 

10

Raziskovalno delo

IRD

60

440

500

 

20

20

Skupaj 1. semester

150

600

750

10

20

30

2. semester

Predmeti IPO in IPR

ORG

180

320

500

20

 

20

Poročanje o RD

ORG

30

95

125

5

 

5

Raziskovalno delo

IRD

25

200

125

 

5

5

Skupaj 2. semester

235

515

750

25

5

30

Skupaj 1. letnik

385

1115

1500

35

25

60

2. LETNIK

3. semester

Predmet IPP

ORG

180

320

500

20

 

20

Raziskovalno delo

IRD

25

225

250

 

10

10

Skupaj 3. semester

105

545

750

20

10

30

4. semester

Priprava doktorske teze

ORG

25

100

125

5

 

5

Raziskovalno delo

IRD

75

550

625

 

25

25

Skupaj 4. semester

100

650

750

5

25

30

Skupaj 2. letnik

205

1195

1500

25

35

60

3. LETNIK

5. semester

Raziskovalno delo

IRD

100

650

750

 

30

30

Skupaj 5. semester

100

650

750

 

30

30

6. semester

Pisanje in zagovor disertacije

ORG

25

100

125

5

 

5

Raziskovalno delo

IRD

75

550

625

 

25

25

Skupaj 6. semester

100

650

750

5

25

30

Skupaj 3. letnik

200

1300

1500

5

55

60

 

 


datum zadnje spremembe: 22.10.2018