Oddaja izvodov doktorske disertacije

Po sprejemu ocene doktorske disertacije in določitve komisije za zagovor doktorske disertacije na senatu UL FPP doktorand študentskemu referatu predloži 8 vezanih izvodov disertacije in en izvod na zgoščenki (CD), kadar so v komisiji za zagovor poleg predsednika še trije člani, oziroma po en dodatni izvod za vsakega nadaljnjega člana komisije za zagovor (somentorja).   

  

Pravila za oddajo doktorske disertacijea na elektronskem mediju

Naziv PDF datoteke na zgoščenki naj bo sestavljen iz priimka in imena ter naj ne vsebuje črk ćčšđž (npr. Julija Prešeren naziv PDF datoteke bo naslednji: Preseren Julija). Datoteka teksta ne sme biti zakodirana, tako da jo lahko referentka odpre brez vnosa gesla.

Tekst doktorskega dela in njegova postavitev (struktura) na zgoščenki morata biti identična tekstu in postavitvi v vezanem izvodu doktorskega dela. Doktorand(ka) mora zagotoviti, da datoteka ni okužena z virusom. Na zgoščenko napišite (lahko s flomastrom) naslednje podatke: (a) priimek in ime doktoranda/doktorandke, (b) naslov doktorskega dela ter (c) mesec in leto predložitve končne verzije doktorskega dela strokovni službi fakultete. Doktorsko delo na zgoščenki je vloženo v plastični ovoj in priloženo v trdo vezani izvod doktorskega dela oziroma v poseben žep na notranji strani zadnje platnice.  

 

Izgled

Izgled doktorskega dela od platnice do uvoda

 

Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del potekajo skladno s poslovnikom zagovorov zaključnih del za tekoče študijsko leto. Za zagovor zaključnega dela kandidat izpolni obrazec: ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA ZA ZAGOVOR.

 

Odda ga v referatu skupaj z obveznimi:

  • 1- TISKAN, VEZAN IZVOD: 1 izvod diplomske naloge in magistrskega dela/ 8 izvodov doktorske disertacije,
  • 2- CD: 2 ali 3* izvodi diplomske naloge/ 1 izvod doktorske disertacije (v PDF formatu); * v primeru somentorstva,
  • 3- dokazilo o plačilu zagovora (za osebe brez statusa po prekinitvi več kot 2 leti),
  • 4- študentska izkaznica; Veza na študensko izkaznico: pravilnik študentska izkaznica 2006,
  • 5- kratek življenjepis napisan v 3. osebi na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 in kratko predstavitev dela na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 - poslati v Word-ovem dokumentu na referat@fpp.uni-lj.si (samo doktorji znanosti).

 

Ob oddaji nujno potrebujemo v wordu na elektronski naslov :

  • življenjepis napisan v tretji osebi ednine na max pol (1/2) strani lista formata A4 ter
  • kratko prezentacijo doktorske disertacije na max pol (1/2) strani lista formata A4.

 

Želeno pošljite, priporočljivo v  wordu, na mail: .

 

Protokol promocije doktorja znanosti na UL

Podelitev časti doktorja znanosti poteka po sledečem protokolu.

 

 

 


datum zadnje spremembe: 11.01.2017