Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje

Temeljni cilj Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom.

 

2016/2017 

Povezave: 

  1. Varstvo okolja
  2. Environmental Protection ter
  3. skupni del razpisa v slovenskem in angleškem jeziku.

Zanimive informacije:

  1. PPT predstavitvi za interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v slovenskem in angleškem jeziku ter 
  2. zloženka, namenjena kolegom na tujih institucijam z namenom promocije študija.   


datum zadnje spremembe: 12.02.2016