The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Transport Technology and Logistics
2022/2023

Student Tutoring Program


Syllabus

Tutor student will perform the following tasks:

 • Participate in introductory lectures and workshops according to the training program
 • Regularly performs tutorials in which the tutor is appropriately advised how to solve it or where to turn to help with solving the study and other problems that a tutorship occurs during their studies
 • Regularly attends meetings with tutor coordinators
 • Communicates with their tutors via e-mail
 • It helps in modeling a tutorial forum on a member
 • Scribes booklets on tutor hours and frequently asked questions to students, on the basis of which they draw up a semi-annual and final report on their work
 • It takes part in the enrollment of novice students to a UL member and on informative days for potential newcomers
 • Participate in introductory lectures and workshops for new students, taking an active role and presenting their own tutorial experience

 

The coordinator of student tutors will perform the following tasks:

 • In cooperation with the Assistant to the Tutor / Tutor Committee, organizes the training of tutors of students
 • Transfer the knowledge and skills that he acquired in training for coordinators on tutor students
 • Organizes meetings with its group of tutors of students, in which tutors give students appropriate advice on how to resolve or where to turn to help resolve the study and other problems of students
 • Caring for the implementation of the annual work plan for student tutoring on a member
 • He leads the work of tutors of students
 • Review student tutor reports and evaluate their work
 • Writes notes on meetings with tutors students and frequently asked questions for tutors to students, on the basis of which they draw up a semi-annual and final report on their work
 • It creates a semi-annual and annual report of the work of its group of tutors
 • If necessary, he participates in the enrollment of new students to a UL member and on informative days for potential newcomers
 • Helps in modeling a tutorial forum on a member
 • Report to the responsible person for student tutoring at the UL member
More...

Goals and competencies

Objective: Obtaining additional knowledge and competencies

 

Acquired knowledge:

Functioning of the higher education system, knowledge of the rights and duties of students, knowledge of the functioning of the student organization of the University of Ljubljana, the basics of communication, study strategies, stress, problem solving.

 

Acquired competencies:

 • interpersonal communication
 • identifying individual problems
 • guidance and counseling skills
 • use and transfer of study strategies
 • time management
 • recognition of stress and tackling stress
 • organizing and managing work
 • preparing and writing reports
 • synthesizing experiences and formulating recommendations for improvements
 • developing their own experience and transferring knowledge and skills. to others

Basic literature

Zakon, Statut in drugi dokumenti UL in članic:

 • Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, prečiščeno besedilo 100/04)
 • Statut Univerze v Ljubljani, sprejet 21.12.2004
 • Tutorski sistem UL, sprejet 24.04.2007
 • Interni akti članic UL, ki urejajo tutorstvo

Splošna gradiva:

 • Priročnik UL za študentsko tutorstvo
 • Navodila za uporabo informacijskega sistema za podporo študentskega tutorstva

Strokovna gradiva

 • Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glotta Nova
 • Blažič, M. (2002). Razsežnosti komunikacije. Novo Mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto
 • Pečjak, S., Košir, K. (2002). Samoregulacijske spretnosti in učinkovito učenje. V: Poglavja iz pedagoške psihologije. Ljubljana: Oddelke za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Požarnik, B.M., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa
 • Selič, P. (1999).  Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče.

Lecturers

Lectures