The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Traffic Technology and Logistics
2022/2023

Information Science in Logistics


Syllabus

Osnove projektnega načrtovanja in vodenja (projektni management). Predstavitev pomena in vloge informacijskih sistemov v logistiki. Pregled vrst in tipov informacijskih sistemov v logistiki (informacijski in inteligentni sistemi za identifikacijo in upravljanje skladišč, za podporo prodaji in odnosom s strankami, za povezovanje znotraj oskrbovalne verige, sistemi in orodja za podporo odločanju (ekspertni sistemi, nevronske mreže, podatkovno rudarjenje, računalniške simulacije), logistika v oblaku, vpliv Interneta stvari na izvedbo logističnih dejavnosti, koncept masovnih podatkov in podatkovne analitike. Razvoj informacijskih sistemov – specifikacija uporabniških zahtev in priprava podatkovnega modela. Digitalizacija logistike (digitalna logistična platforma, digitalni dvojčki, tehnologija veriženja podatkov v logistiki). Umetna inteligenca in strojno učenje v logistiki.

Pri vajah se obravnava in spoznava različne informacijske oziroma programske sisteme, ki se v praksi uporabljajo za podporo logističnim dejavnostim v podjetjih. Naučijo se oblikovanja uporabniških zahtev za programsko opremo ter priprave podatkovnega modela in funkcionalne razgradnje. Spoznajo se z nekaj tehnikami umetne inteligence in algoritmi strojnega učenja.

More...

Goals and competencies

Students will be familiar with the information tools and technologies used to efficiently carry out various logistics activities along the supply chain and will therefore be able to identify the basic characteristics, methods and examples of use, as well as the reasons for using a particular form of information systems or other IT tools developed for these purposes.

They learn how to create a specification of user requirements and a data model for the development of a particular logistics IS. Using a concrete example, they learn in detail the process of project management. They also learn about various techniques and algorithms of artificial intelligence and machine learning.


Basic literature

  1. KRMAC, Evelin. Informacijski sistemi v logistiki. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2020.
  2. VATOVEC KRMAC, Evelin. Intelligent value chain networks: business intelligence and other ICT tools and technologies in supply/demand chains. V: RENKO, Sandra (ur.). Supply chain management - new perspectives. Rijeka: InTech, 2011, 2011, str. 581-614. Skupaj 769 strani. (http://www.intechopen.com/articles/show/title/intelligent-value-chain-networks-business-intelligence-and-other-ict-tools-and-technologies-in-suppl. ISBN 978-953-307-633-1.)
  3. Stare, A. Project Management. UL, Ekonomska fakultetea, 2019.
  4. EMRIS – Enotna metodologija razvoja IS. Center vlade RS za informatiko, Ljubljana, 2003.
  5. Vsa ostala knjižna in spletna gradiva na temo informacijske tehnologije v transportu, prometu in logistiki.

Lecturers

Lectures