The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Traffic Technology and Transport Logistics
2023/2024

Transport Law


Syllabus

Basic characteristics of transport law. General about the transport contract. Maritime transport. Air transport. Rail transport. Road transport. Multimodal transport. General on transport insurance.

More...

Goals and competencies

Knowledge of the obligations of the transport law, including all types of transport contracts.


Basic literature

  1. PAVLIHA, Marko, VLAČIČ, Patrick, OBLAK, Karla (avtor, avtor dodatnega besedila). Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-247-347-1. [COBISS.SI-ID 287824896], kategorija: SU (S) (nova izdaja).

Lecturers

Lectures