The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Traffic Technology and Transport Logistics
2023/2024

Transport Insurance Law


Syllabus

General aspects of insurance law, status of insurance companies, compulsory insurance, general characteristics of transport insurance, marine insurance, aviation insurance, space insurance and reinsurance.

More...

Goals and competencies

Learning the basics about insurance law with special emphasis on various types of transport insurance and reinsurance.


Basic literature

  1. Marko Pavliha, Sergej Simoniti: Zavarovalno pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2007 (zlasti prvo, drugo, tretje, peto, šesto in sedmo poglavje).
  2. Andrej Pirš: Transportna zavarovanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2000.
  3. Šime Ivanjko: Zavarovalno pravo, Zavarovalno-poslovni inštitut, Maribor, 2009.
  4. Milan Viršek: Pravo v zavarovalništvu, Zbirka znanja za zavarovalništvo, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana, 2010.

Lecturers

Lectures