The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Maritime Studies
2023/2024

PROFESSIONAL TITLEIme

Pomorstvo

Ime v angleščini

Maritime Studies

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)

magister inženir pomorstva

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)

magistrica inženirka pomorstva

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)

(mag. inž. pom.)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (poimenovanje v angleškem jeziku in okrajšava)

Master of Science (M.Sc.)