The Faculty of Maritime Studies and TransportThe Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Maritime Studies
2023/2024

Maritime Legal Regulation


Syllabus

Selected topicis with respect to the latest development and trends of international maritime law and maritime policy, for example:

 • renewed definition and content of international maritime law (symbiosis of the law of the sea and maritime law);
 • the role of international maritime and educational organisations;
 • integrated transport policy and maritime policy;
 • integrated coastal zone management;
 • development of maritime transport law;
 • development of marine insurance law;
 • development of maritime labour law;
 • protection and improvement of quality of marine environment;
 • artificial intelligence and law in shipping;
 • protection from piracy;
 • other actual issues.
More...

Goals and competencies

Students will obtain additional knowledge about international maritime law and maritime policy with special emphasis on solving practical problems.


Basic literature

 • Patrick Vlačič, Andrej Pirš, Marko Pavliha et al.: Pomorsko pravo, 1. in 2. knjiga, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.
 • Pomorski zakonik (PZ) (neuradno prečiščeno besedilo) z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Pavlihe in stvarnim kazalom mag. Alenke Andrijašič, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, zlasti strani 11 - 52.
 • Marko Pavliha, Patrick Vlačič, Karla Oblak: Prevozno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2017, 424 strani.
 • Ostalo gradivo po dogovoru (članki, sodna praksa, spletne strani itd.).

Lecturers

Lectures