The Faculty of Maritime Studies and Transport
open sidebar

Publishing

Trošt, Ferdinand
Nekatera poglavja o zunanji trgovini Jugoslavije : skripta za študente navtičnega oddelka Višje pomorske šole / Ferdinand Trošt. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1970. - 55 str., [7] str. pril. : tabele ; 29 cm

Pahor, Miroslav
Slovenski dijaki in študentje na pomorskih šolah : [1754-1941] / Miroslav Pahor. - Piran : [Višja pomorska šola], 1970. - Str. 43-100 ; 24 cm

Klasek, Zdravko
Strojni elementi za pomorske strojnike. Del 1 : skripta / Zdravko Klasek. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1970. - II, 206 str. : ilustr. ; 29 cm

Modic, Heli
Napotki za študij in izdelovanje pismenih sestavkov / sestavil H. Modic. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1971. - 31 str. ; 29 cm

Ivković, Đorđe
Pomorsko osiguranje. - Višja pomorska šola, 1971

Ivković, Đorđe, 1920-
Pomorsko osiguranje. Dio 3, Kasko / Đorđe Ivković. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1971. - [67] str. ; 29 cm

 

Černigoj, Boris
Ladijski parni batni stroji / Boris Černigoj. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 132 str. : tabele, diagrami ; 29 cm

 

Černigoj, Boris
Ladijsko parno turbinsko postrojenje : Učbenik za pomorske strojnike / Boris Černigoj. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 107 str. : ilustr. ; 29 cm


Ivković, Đorđe, 1920-
Pomorsko imovinsko pravo : skripta / Đorđe Ivković. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 146 str. ; 29 cm

 

Simović, Frane P.
Savremena pomagala u navigaciji : elektronika i automatizacija u navigaciji / Frane P. Simović. - 2. dopunjeno izd. - Piran : Višja pomorska šola, 1972. - II, 234 str. : ilustr. ; 29 cm

Klasek, Zdravko
Strojni elementi. - Višja pomorska šola, 1972-19

Klasek, Zdravko
Strojni elementi za pomorske strojnike : skripta. D. 1 / Zdravko Klasek. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Belan, Ante
Tehnologija goriv, maziv in vode : skripta / A. Belan - J. Lončar ; s hrvaščine prevedel M. Petovar. - Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 103, 75 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Simović, Frane P.
Terestrična navigacija : loksodromska, ortodromska plovidba, Merkatorova karta, gnomonske i stereografske projekcije / Frane P. Simović. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1972. - 141 str. ; 29 cm

Klasek, Zdravko
Ladijski stroji in naprave : skripta / Zdravko Klasek. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1973. - 230 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Simović, Frane P.
Magnetski kompas i njegova kompenzacija : skripta za študente navtičnega oddelka Višje pomorske šole / Frane P. Simović. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1973. - 161 str. : ilustr. ; 29 cm

Ivković, Đorđe
Pomorski prevozi : uvod : skripta / Đorđe Ivković. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1973. - 60 str. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Tehniške meritve za pomorske strojnike / D. Kernev, I. Smerdu. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1973. - 103, [5] str. : ilustr. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Osnove elektronike : skripta / Dušan Kernev. - Ponatis. - Piran : Višja pomorska šola, 1974. - 141 str. : ilustr. ; 28 cm

 

Višja pomorska šola (Piran)
[Petnajst] 15 let Višje pomorske šole Piran: 1960-1975 / [odgovorni urednik Dušan Kernev]. - Portorož: [Višja pomorska šola Piran], 1975. - 149 str: ilustr.; 24 cm

 

15 [petnajst] let pomorske šole Piran. - Višja pomorska šola Piran, 1975

 

Simović, Frane P.
Astronomska navigacija. 1., Opća i sferna astronomija : skripta za študente navtičnega oddelka Višje pomorske šole / Frane P. Simović. - Ponatis. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1975. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

Pahor, Miroslav
Dijaki slovenskih dežel v avstrijskih vojnopomorskih akademijah / Miroslav Pahor. - Piran : [Višja pomorska šola], 1975. - Str. 71-130 ; 24 cm

 

Černigoj, Boris
Ladijski parni kotli / Boris Černigoj. - [Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1975?]. - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Černigoj, Boris
Ladijsko parno turbinsko postrojenje : učbenik za pomorske strojnike / Boris Černigoj. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1975. - 107 str. : ilustr. ; 29 cm

Marc, Pavel
Mednarodna špedicija / Pavel Marc. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1975. - I, 48 str. ; 29 cm

 

Brifah, Roman
Mehanska tehnologija : skripta za študente strojnega oddelka Višje pomorske šole Piran / Roman Brifah. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1975. - 132, 2 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Černe, France, 1923-2012
Politična ekonomija / France Černe. - Piran : Višja pomorska šola, 1975. - 208 str. ; 29 cm

 

Ivković, Đorđe, 1920-
York-antwerpska pravila 1974 : dodatak uz Pomorsko imovinsko pravo izdanje 1972 / Đorđe Ivković. - Portorož : Višja pomorska šola, 1975. - 87 str. ; 29 cm

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika. - Višja pomorska šola, 1976-19

 

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika II. / Dušan Kernev. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1976. - 230 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Černigoj, Boris
Ladijski parni stroji : vadnica / Boris Černigoj. - Višja pomorska šola Piran, 1976 ; Portorož. - [40] str. : ilustr. ; 29 cm

 

Trošt, Ferdinand
Osnove zunanje trgovine. - Višja pomorska šola, 1976

 

Ivković, Đorđe
Pomorsko osiguranje : skripta / Đorđe Ivković, Bartul Terzić. - 2., popravljeno i nadopunjeno izd. - Piran [e.i.] Portorož : Višja pomorska šola, 1976 (Portorož : Višja pomorska šola Piran). - 175 str. ; 30 cm

 

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Tehnična mehanika. Statika / Franc Cvetaš. - Portorož ; Piran : Višja pomorska šola, 1976. - IV, 218 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Simović, Frane P.
Terestrična navigacija : loksodromska, ortodromska plovidba, Merkatorova karta, gnomonske i stereografske projekcije / Frane P. Simović. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1976. - 141 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Ivković, Đorđe
Transportno pravo : teksti zakonov in konvencij : priročnik za strokovno izobraževanje / Đorđe Ivković. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1976. - 135 str. ; 29 cm

 

Novak, Ivan Andrej
Cikloni in orkani : priročnik za meteorologijo / Andrej Novak. - Portorož ; Piran : Višja pomorska šola, 1977. - 30 str. : ilustr. ; 29 cm

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika : po izvlečkih iz skript ing. kap. M. Glavinića "Elektro-oprema broda". 1 / Dušan Kernev. - 3. ponatis. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1977. - 84 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Mađarić, Juraj
Medjunarodna špedicija / Juraj Madjarić. - 2. izd. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1977. - VI, 324 str., [18] str. pril. ; 24 cm

 

Modic, Heli
Napotki za študij in izdelovanje pismenih sestavkov. - Višja pomorska šola, 1977

 

Ferlan, Miha
Organizacija in poslovanje zavarovalnic / Miha Ferlan, Slavko Flis, Andrej Pirš. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1977. - II, 191, III str. : graf. prikazi ; 29 cm

 

Smerdu, Ivan
Lepljenje kovin : dodatek k strojnim elementom / Ivan Smerdu. - Piran : Višja pomorska šola, 1978. - 35 str. : ilustr. ; 28 cm

 

Černe, France, 1923-2012
Temelji politične ekonomije / France Černe. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1978. - 200, 4 str. ; 29 cm

 

Petrovič, Norbert
Diagrami in tablice : gradivo za študij predmetov Ravnanje s tovorom in Ravnanje z ladjo / pripravil in sestavil Norbert Petrovič. - Piran - Portorož : Višja pomorska šola, 1979. - 58 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Navodila in naloge za študij tehnične mehanike v I. letniku / Franc Cvetaš. - Portorož ; Piran : Višja pomorska šola ; Ljubljana : Univerza Edvarda Kardelja, 1979. - 54 str. ; 30 cm

Kernev, Dušan
Osnove elektronike : skripta / Dušan Kernev. - Ponatis. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1979. - 141 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Tehnična mehanika. Statika / Franc Cvetaš. - Ponatis. - Ljubljana [i.e.] Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1979. - IV, 218 str. : ilustr.

Ukmar, Drago
Tehnologija transporta : skripta / Drago Ukmar. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1979. - 127, 3 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Višja pomorska šola (Piran)
20 let Višje pomorske šole Piran / [gradivo zbrali in obdelali Dušan Kernev ... [et al.]. - Portorož ; Piran : Višja pomorska šola, 1980. - 45 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika. 1 / Dušan Kernev ; po izvlečkih iz skript M. Glavinića Elektro-oprema broda. - 3. ponat. - Portorož : Višja pomorska šola, 1980. - 2, 84 str. : ilustr. ; 29 cm

Zohil, Josip
Rešene naloge iz poslovne in višje matematike / Josip Zohil. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1980. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Belan, Ante
Tehnologija goriv, maziv in vode : skripta / A. Belan, J. Lončar ; s hrvaščine prevedel M. Petovar. - [ponatis]. - Portorož : Višja pomorska šola, 1980. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

 

Ivković, Djordje
York - Antwerpska pravila 1974 / Djordje Ivković. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1980. - 87 str. ; 28 cm

 

Ivković, Đorđe, 1920-
York-antwerpska pravila 1974 / [Djordje Ivković ; prijevod na slovenski jezik Marija Kernev i Jože Utenkar]. - Dotisk. 1980. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1980. - 87 str. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Osnove regulacije in avtomatizacije / Dušan Kernev. - 1. izd. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1981. - 142, II str. : ilustr. ; 29 cm

 

Ostan, Iztok
Ekonomika Jugoslavije z osnovami politične ekonomije socializma v pogojih neavtomatizirane strojne proizvodnje / Iztok Ostan. - 1 izd., dotis. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1982. - 2 zv. : tabele ; 29 cm

Kernev, Dušan
Osnove elektronike / Dušan Kernev. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1982. - 275 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Zapiski predavanj iz predmeta dinamika / Franc Cvetaš. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1982. - loč. pag. : ilustr. ; 29 cm

 

Zbornik člankov / [uredniški odbor Josip Zohil, Ivan Smerdu, Julijana Del Giusto]. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1982 (Umag : Tipografija Umag). - 93 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Ferry promet iz Kopra in njegov pomen za slovensko in jugoslovansko gospodarstvo / Jakomin Livij ... [et al.]. - Portorož : Višja pomorska šola, 1983. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

Ostan, Iztok
Ekonomika Jugoslavije : z osnovami politične ekonomije socializma v pogojih neavtomatizirane strojne proizvodnje. Del 2, Ekonomski sistem / Iztok Ostan. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1984. - 239 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Tehnična mehanika. Statistika / Franc Cvetaš. - Ponatis. - Portorož ; Piran : Višja pomorska šola, 1984. - IV, 218 str. : graf. prikazi ; 29 cm

 

Smerdu, Ivan
Termodinamika : skripta / Smerdu Ivan. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1984. - 155 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Višja pomorska šola (Piran)
Znanje in inovacijska dejavnost na obali. Del 1, Preliminarna raziskava / raziskovalci Zohil Josip ... [et al.]. - Portorož : Višja pomorska šola, 1984. - 282 str. ; 27 cm

 

Ostan, Iztok
Poslovanje OZD v prometu. 1. del / Iztok Ostan. - 1. izd. - Portrož [i.e. Piran] : Višja pomorska šola, 1985. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Hostnikar, D...
Priročnik za radarskega opazovalca in ARPA / Hostnikar, Novak. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1985. - 89 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Višja pomorska šola (Piran)
Znanje in inovacijska dejavnost na obali. Del 2, Empirična raziskava / raziskovalci Zohil Josip ... [et al.]. - Portorož : Višja pomorska šola, 1985. - 146 str. ; 27 cm

 

Novak, Ivan Andrej
Programi u Basic-u za računanje ortodromskih i loksodromskih zadataka / A. Novak. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1986. - 39 str. : 29 cm

 

Polh, Damjana
Selected texts for the students of English / Polh, Fabič. - 1. izd. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, 1986. - 57 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Lešnik, Avgust
Temelji marksistične filozofije / Avgust Lešnik. - Portorož [i. e.] Piran : Višja pomorska šola, 1986 (Ljubljana). - 138 str. ; 30 cm

 

Lešnik, Avgust
Temelji marksistične filozofije / Avgust Lešnik. - Portorož [i. e.] Piran : Višja pomorska šola, 1990 (Ljubljana : B. Kralj). - 138 str. ; 24 cm

 

Simović, Frane P.
Astronomska navigacija II sa zbirkom zadataka iz Praktične navigacije II / Fran P. Simović. - Piran : Višja pomorska šola, 1964. - 144 str. ; 29 cm

Višja pomorska šola Piran (Portorož)
Izvestje Višje pomorske šole Piran za šolsko leto 1965/66 : Portorož. - Portorož : Višja pomorska šola Piran, [1966]. - 39 str. ; 29 cm

Srednja pomorska šola (Piran)
[Dvajset] 20 let pomorske šole Piran : [1947-1967] / [uredniški odbor Slavko Kavšek ... et al.]. - Portorož : [Višja pomorska šola], 1967 (Koper : Primorski tisk). - 83 str. : ilustr. ; 25 cm

 

Simović, Frane P.
Astronomska navigacija II sa zbirkom zadataka iz Praktične navigacije II / Fran P. Simović. - Piran : Višja pomorska šola, 1967. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika : po izvlečkih iz skript M. Glavinića "Elektro-oprema broda" / Kernev Dušan ; po izvlečkih iz skript ing. kap. M. Glavinića "Elektro-oprema broda". - Piran : Višja pomorska šola, 1967. - 84 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Brifah, Roman
Mehanska tehnologija / Roman Brifah. - Piran : Višja pomorska šola, 1967. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

 

Perkavec, Marko
Osnove termodinamike : skripta / Marko Perkavec. - Piran : Višja pomorska šola, 1967. - 252 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Klasek, Zdravko
Brodski pomoćni strojevi : skripta za 3. i 4. razred strojarskog odsjeka pomorskih škola / Zdravko Klasek. - Piran : Višja pomorska šola, 1968. - 190 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Osnove elektronike : skripta / Dušan Kernev. - Piran : Višja pomorska šola, 1968. - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Marc, Pavel
Osnove pomorskega prava / Pavel Marc. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1968. - 139 str. ; 30 cm

 

Peterin, Stanko
Teksti iz pomorskega mednarodnega prava ženevske konvencije o teritorialnem morju in zunanjem pasu, o odprtem morju in o epikontinentalnem pasu. Zakon o obalnem morju, zunanjem morskem pasu in epikontinentalnem pasu Jugoslavije / Stanko Peterin. - Piran : Višja pomorska šola, 1968. - 35 str. ; 29 cm

 

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika II : skripta za študente Strojnega oddelka Višje pomorske šole / Dušan Kernev. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1969. - 192, 2 str. : ilustr. ; 20 cm

Klasek, Zdravko
Ladijski stroji in naprave : skripta / Zdravko Klasek. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1969. - 230 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Kopriva, Ernest
Nakladanje, zlaganje in prevoz tovora : skripta za študente navtičnega oddelka Višje pomorske šole / Ernest Kopriva. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1969.

 

Simović, Frane P.
Savremena pomagala u navigaciji : elektronika i automatizacija u navigaciji / Frane P. Simović. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1969. - II, 222 str. : ilustr. ; 29 cm

Višja pomorska šola (Piran)
10 let Višje pomorske šole Piran : [1960-1970] / [uredniški odbor Slavko Kavšek ... et al.]. - [Piran : Višja pomorska šola], 1970 (Koper : Primorski tisk). - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

 

Simović, Frane P.
Astronomska navigacija I. Opća i sferna astronomija : skripta za študente navtičnega oddelka Višje pomorske šole / Frane P. Simović. - Piran ; Portorož : Višja pomorska šola, 1970. - 232 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Novak, Ivan Andrej
Cikloni in orkani : priročnik za meteorologijo / Andrej Novak. - Višja pomorska šola, 1970 ; Piran ; Portorož. - 30 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Modic, Heli
Družbena ureditev SFRJ / H. Modic. - Piran-Portorož : Višja pomorska šola, 1970

 

Marc, Pavel
Gospodarsko pravo. - Višja pomorska šola, 1970

 

Ostan, Iztok
Teorija industrijske reprodukcije / Iztok Ostan. - 2. izd. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola Piran, 1992 (Izola : Bori). - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Ostan, Iztok
Teorija industrijske reprodukcije / Iztok Ostan. - 3. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 ([Ljubljana] : B. Kralj). - 194 str. : graf. prikazi ; 30 cm

 

Gradivo s seminarja o evropski skupnosti, ki je bil na sedežu šole 16. oktobra 1992 / [organizator] Visoka pomorska in prometna šola Piran. - Portorož [i.e.] Piran : [Visoka pomorska in prometna šola], 1993. - 110 str. ; 30 cm

 

Kernev, Dušan
Ladijska elektrotehnika II / Dušan Kernev. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola v Piranu, 1993. - 339 str. : ilustr. ; 29 c

 

Cvetaš, Franc, 1930-2014
Tehniška mehanika. Statika / Franc Cvetaš. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola, 1993 (Ljubljana : B. Kralj). - IX, 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Utrip VPPŠ. - [Piran : Visoka pomorska in prometna šola], 1993. - [22] str. : ilustr. ; 30 cm

Ostan, Iztok
Zbirka nalog iz ekonomske teorije / Iztok Ostan. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola Piran, 1993 (Izola : Bori). - 103 str. : graf. prikaz. ; 29 cm

 

Drobne, Samo
Osnove input-output modelov s poudarkom na okoljskih parametrih / Samo Drobne. - 1. izd. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola v Piranu, 1994 (Ljubljana : Institut za geodezijo in fotogrametrijo). - V, 51 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Operacijske raziskave in statistika v prometu ; 1)

Tavčar, Mitja I.
Trženje v prometu. Skripta in gradiva za vaje in preverjanje znanja / Mitja I. Tavčar. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1994 ([Izola : Bori]). - 114, 15 str. : tabele ; 30 cm

 

Usenik, Janez-
Uporaba matematičnih metod v prometu. Del 1, Teorija odločitev / Janez Usenik. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1994 (Ljubljana : Institut za geodezijo in fotogrametrijo). - 61 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Usenik, Janez-
Uporaba matematičnih metod v prometu. Del 2, Dinamični sistemi / Janez Usenik. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1994 (Ljubljana : Institut za geodezijo in fotogrametrijo). - 139 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Zgonik, Miran
Energetika in pogonski stroji / Miran Zgonik. - Portorož : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 229 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Tavčar, Mitja I.
Izbrana poglavja za managerje. Skripta / Mitja I. Tavčar. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 ([Ljubljana] : B. Kralj). - 126, 8 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Predmet Človeški viri v prometu)

 

Usenik, Janez-
Matematične metode z zbirko nalog. Diferencialne enačbe / Janez Usenik, Milan Batista. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 (Ljubljana : Institut za geodezijo in fotogrametrijo). - 86 str. ; 24 cm

 

Usenik, Janez-
Matematične metode z zbirko nalog. Linearna algebra / Janez Usenik, Milan Batista. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 (Ljubljana : Institut za geodezijo in fotogrametrijo). - 117 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Tavčar, Mitja I.
Osnove managementa : skripta / Mitja I. Tavčar. - 1. izd., dotiskano. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 ([Ljubljana] : B. Kralj). - [263] str. : tabele ; 30 cm.

 

Zohil, Josip
Podatkovne baze na osebnih računalnikih / Josip Zohil. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 (Koper : Vek). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Fabe, Dušan
Shipping business for nautical students / Dušan Fabe. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 ([Ljubljana] : B. Kralj). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Zohil, Josip
SQL poizvedbe v programskem sistemu FOXPRO / Josip Zohil. - 1. izd. - Portorož [i. e.] Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1995 (Koper : Vek). - 51 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Znanje v prometu : gonilna sila slovenskega gospodarstva. - Piran : Visoka pomorska in prometna šola, 1992. - 1 zv. : ilustr. ; 30 cm

 

Čop, Rudi
Osnove digitalne tehnike za prometne vede / Rudi Čop. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2007. - VII, 127 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Zanne, Marina
Poslovanje ladjarja / Marina Zanne. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2018 (Ljubljana : Camera). - 236 str. : ilustr. ; 23 cm

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (12 ; 2009 ; Portorož)
Prometna znanost, stroka in praksa : zbornik povzetkov = Transport science, profession and practice : conference abstracts / 12. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 12th International Conference on Transport Science - ICTS 2009, 4.-5. junij 2009, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Peter Jenček, Marina Zanne, Daša Fabjan. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2009. - VI, 92 str. ; 21x30 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (12 ; 2009 ; Portorož)
Prometna znanost, stroka in praksa [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transport science, profession and practice : conference proceedings / 12. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 12th International Conference on Transport Science - ICTS 2009, 4.-5. junij 2009, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Marina Zanne, Daša Fabjan, Peter Jenček. - El. zbornik. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Ostan, Iztok
Ekonomija : uvod v ekonomiko prometa / Iztok Ostan. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2010 (Izola : Pigraf). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
Po morju in kopnem v višave : zbornik ob 50. obletnici / [posamezna besedila prispevali Elen Twrdy ... [et al.] ; uredile Daša Fabjan ... et al.]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2010 ([Vodice] : Kubelj). - 134 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 kuverta

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (13 ; 2010 ; Portorož)
Promet, pomorstvo in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transport, maritime and logistics science : conference proceedings / 13. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 13th International Conference on Transport Science - ICTS 2010, 27.-28. maj 2010, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; urednici Marina Zanne, Patricija Bajec. - El. zbornik. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

 

Dimc, Franc
Elektrotehniški praktikum : za študente pomorstva in tehnologije prometa / pripravila Franc Dimc in Rudi Čop ; [ilustriral Miran Erič]. - 4., popravljena izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2011 ([Vodice] : Kubelj). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (14 ; 2011 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 14. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 14th International Conference on Transport Science - ICTS 2011, 27. maj 2011, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu [in] Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani = [organized by] Slovenian Society for Traffic Science [and] Faculty of Maritime Studies and Transport ; urednici Marina Zanne, Patricija Bajec. - El. knjiga. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (15 ; 2012 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 15. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 15th International Conference on Transport Science - ICTS 2012, 28. maj 2012, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; urednici Marina Zanne, Patricija Bajec. - El. zbornik. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Zgonc, Bogdan
Železniška infrastruktura / Bogdan Zgonc. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2012 (Vodice [nad Ljubljano] : Kubelj). - XVI, 222 str. : ilustr. ; 26 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (16 ; 2013 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 16. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 16th International Conference on Transport Science - ICTS 2013, 27. maj 2013, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; urednici Marina Zanne, Patricija Bajec. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (16 ; 2013 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 16. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 16th International Conference on Transport Science - ICTS 2013, 27. maj 2013, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; urednici Marina Zanne, Patricija Bajec. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2013. - 1 USB ključ

Fabe, Dušan
Pomorska govorna komunikacija = Maritime verbal communication / Dušan Fabe, Valter Suban. - 1. ponatis. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2014 (Vodice : Kubelj). - 307 str. : ilustr. ; 25 cm

 

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
Po morju in kopnem v višave : še pet let na petdeset podlage : zbornik ob 55. obletnici [Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani] / [avtorji besedil zaposleni na Fakulteti za pomorstvo in promet ; souredniki Elen Twrdy, Robert Brsa in Vesna Rovšek ; foto Urška Košir ; slikovno gradivo arhiv UL FPP ... et al.]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2015 ([Ljubljana] : Kubelj). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (17 ; 2015 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 17. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 17th International Conference on Transport Science - ICTS 2015, 21.-22. maj 2015, Portorož, Slovenija ; [organizirali] Slovensko društvo za znanost v prometu ... [et al.] ; [uredniki Marina Zanne, Patricija Bajec, Pero Vidan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2015. - 1 USB ključ : 6 cm

 

Roškar, Edvard
Vzdrževanje ladje : [skripta] / Edvard Roškar, Marko Perkovič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2017 (Ljubljana : Camera). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm
 

Faganeli, Jadran
Osnove varstva okolja / Jadran Faganeli in Ingrid Falnoga. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2018. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (18 ; 2018 ; Portorož)
Pomorstvo, promet in logistika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings / 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 18th International Conference on Transport Science - ICTS 2018, 14.-15. June 2018, Portorož, Slovenia ; [uredniki Marina Zanne ... et al.]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2018. - 1 USB ključ : 6 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (11 ; 2008 ; Portorož)
Prometna politika [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transport policy : conference proceedings / 11. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 11th International Conference on Transport Science - ICTS 2008, 28.-29. maj 2008, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Marina Zanne, Daša Fabjan, Peter Jenček. - Besedilni podatki. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Petintrideset
35 let : 1960-1995 / [izdala Fakulteta za pomorstvo in promet ; uredil Danijel Božič ; fotografije Žare Veselič, arhiv FPP]. - Portorož [i. e.] Piran : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (Koper : Vek)

 

Trdan Lavrenčič, Marija
Arbeitsvorlagen zum Verkehrswesen / gesammelt und zusammengestellt von Marija Trdan Lavrenčič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Fabe, Dušan
English for traffic engineers / Dušan Fabe, Damjana Polh. - Portorož [i. e.] Piran : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
Informacije o visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa, [o] visokošolskem strokovnem programu Pomorstvo, [o] univerzitetnem programu Tehnologija prometa. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996. - [20] str. ; 21 cm

Jakomin, Livio
Kaj moram vedeti o cestnem prometu : priročnik za preizkus strokovne usposobljenosti v cestnem prometu / [Livij Jakomin in skupina avtorjev ; urednika Livij Jakomin in Andrej Pirš]. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (Ljubljana : B. Kralj). - 265 str. : zvd., tabele ; 24 cm

 

Usenik, Janez-
Matematične metode. Analiza I / Janez Usenik ; recenzija Srečko Devjak. - 1. izd. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 259 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Usenik, Janez-
Matematične metode. Analiza II / Janez Usenik ; recenzent Srečko Devjak. - 1. izd. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 166 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Krmac, Evelin
Obdelava podatkov in programiranje / Evelin Vatovec Krmac. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (Ljubljana : B. Kralj). - 234 str. : graf. prikazi ; 29 cm

 

Milost, Franko
Računovodstvo in finance / Franko Milost. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (Ljubljana : B. Kralj). - 247 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

 

Bogataj, Marija, 1950-
Teorija hierarhičnih prostorskih sistemov : ekonomsko-okoljski parametri v upravljanju prostorskih sistemov : zaključno poročilo o opravljenem delu v okviru temeljnega raziskovlnega projekta / odgovorni nosilec Marija Bogataj. - [Portorož] : Fakulteta za pomorstvo in promet ; [Ljubljana] : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1996. - [39] f. : ilustr. ; 30 cm

 

Tavčar, Mitja I.
Trženje v prometu. Skripta in gradiva za vaje in preverjanje znanja / Mitja I. Tavčar. - Ponatis. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 ([Ljubljana] : B. Kralj). - 114, 11 str. : tabele ; 30 cm.
 

Vodopivec, Robert
Trženje v prometu. Vaje / Robert Vodopivec. - 1. izd., dotiskano. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 29 cm

 

Ostan, Iztok
Zbirka nalog iz ekonomske teorije / Iztok Ostan. - Portorož [i. e.] Piran : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1996. - 103 str. : graf. prikazi ; 30 cm

 

Počuča, Milojka
Delno učno gradivo za predmet Transportno ekonomska analiza : osnove prometnega planiranja / izdelava učnega gradiva Milojka Počuča. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997. - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm
 

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
Informacije o študijskih programih. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997. - 53 str. ; 20 cm

 

Kolenc, Jurij
Infrastruktura cestnega prometa / Jurij Kolenc. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997 (Koper : Gepard1). - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Tavčar, Mitja I.
Izbrana poglavja za managerje. Skripta / Mitja I. Tavčar. - Ponatis 1. izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997 (Izola : Bori). - 127, 8 str. : graf. prikazi ; 30 cm

 

Faganeli, Jadran
Kemija v pomorstvu / Jadran Faganeli in Oliver Bajt. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997. - 311 str. : ilustr. ; 22 cm

 

Vodopivec, Robert
Osnove managementa : vaje / Robert Vodopivec, Mitja I. Tavčar ; recenzent Mitja I. Tavčar. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet v Piranu, 1997. - 117 f. : Tabele

 

Some selected papers / Janez Usenik, Milan Batista, Danijela Tuljak. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997 (Gažon : Glavina). - 99 str. : graf. prikazi ; 30 cm

 

Trdan Lavrenčič, Marija
Unterlagen zu Dienstleistungen der Post / gesammelt und zusammengestellt von Marija Trdan Lavrenčič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (1 ; 1997 ; Portorož)
Zbornik referatov = Proceedings / 1. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti = 1st International Conference on Traffic Science - ICTS 97, 20. - 21. november 1997, Portorož ; [organizirala] Fakulteta za pomorstvo in promet in Slovensko duštvo za znanost v prometu ; [urednik Livio Jakomin]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet : Slovensko društvo za znanost v prometu, 1997 (Gažon : Glavina). - V, 396 str. : ilustr. ; 30 cm

Fabe, Dušan
English for marine engineers / Dušan Fabe. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998 (Izola : Pigraf). - 226 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Usenik, Janez
Matematične metode v prometu / Janez Usenik. - 1. izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998. - 512 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Kolenc, Jurij -
Organizacija in tehnologija cestnega prometa / Jurij Kolenc. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998 ([Koper] : Gepard 1). - 354 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

 

Krmac, Evelin
Ponovna uporaba komponent pri objektno usmerjenem razvoju programske opreme / Evelin Vatovec Krmac. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 147 str. : graf. prikazi ; 24 cm

 

Drobne, Samo
Prostorski sistemi in kartografski prikazi / Samo Drobne. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Twrdy, Elen
Veliki prometni infrastrukturni objekti v gravitacijskem zaledju severnojadranskih luk / Elen Twrdy. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 141 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

 

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (2 ; 1998 ; Trieste - Patras)
Zbornik referatov = Proceedings / 2. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti = 2nd International Conference on Traffic Science - ICTS '98, 24. - 28. oktober 1998, Trst - Patras ; [organizirala] Fakulteta za pomorstvo in promet in Slovensko društvo za znanost v prometu ; [urednika Livij Jakomin, Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998 (Divača : Mljač). - V, 322 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

 

Končina, Miroslav
Življenjska zavarovanja, I. del, Marija Bogataj : recenzija učbenika / Miro Končina. - Ljubljana : Fakulteta za pomorstvo in transport Portorož, 1998. - 6 str. ; 30 cm

 

Bogataj, Marija, 1950-
Življenjska zavarovanja. Del 1 / Marija Bogataj. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998. - 301 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Drobne, Samo
GIS modeli in simulacije / Samo Drobne. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1999. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
Informacije o študijskih programih. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1999. - 57 str. : tabele ; 21 cm

 

Usenik, Janez
Uporaba matematičnih metod v prometu. Upravljanje prometnih sistemov / Janez Usenik. - 1. izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1999

 

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
40 let Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu : zbornik : [1960-2000] / [urednik Boris Filli]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2000. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (4 ; 2000 ; Portorož)
ICTS 2000 : zbornik referatov = proceedings / 4. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti = 4th International Conference on Traffic Science, 22. - 24. junij 2000, Portorož ; [organizirala] Fakulteta za pomorstvo in promet in Slovensko društvo za znanost v prometu ; [urednica Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2000 (Divača : Mljač). - VI, 552 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

 

Bogataj, Marija, 1950-
Mobilistika in prostor / Marija Bogataj. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, CERRISK ; Ljubljana : RIUS center, 2000 (v Ljubljani : Tiskarna Univerze). - 120 str. : ilustr. ; 23 cm

Pirš, Andrej, -
Transportno zavarovanje / Andrej Pirš. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2000 (Izola : Birografika Bori). - 178 str. ; 24 cm

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (3 ; 1999 ; Portorož)
Zbornik referatov = Proceedings / 3. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti = 3rd International Conference on Traffic Science - ICTS '99, 7. - 9. oktober 1999, Portorož ; [organizirala] Fakulteta za pomorstvo in promet in Slovensko duštvo za znanost v prometu ; [urednica Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2000 (Divača : Mljač). - Str. A-E, 373 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

 

Počuča, Milojka
Ekonomika pomorstva. Vaje / Milojka Počuča. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - 73 str. ; 30 cm

 

Dimc, Franc
Elektrotehniški praktikum : za študente pomorstva in tehnologije prometa / Franc Dimc, Rudi Čop ; [ilustriral Miran Erič]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002 (Divača : Mljač). - II, 198 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (5 ; 2001 ; Venezia - Patras - Venezia)
ICTS 2001 : zbornik referatov = proceedings / 5. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti, 27-30 Oktober 2001 = 5th International Conference on Traffic Science, October 27-30, 2001, Venezia - Patras - Venezia ; [organizirala] Fakulteta za pomorstvo in promet & Slovensko društvo za znanost v prometu = [organized by] Faculty of Maritime Studies and Transportation [and] Slovenian Society for Traffic Science ; [uredniki Matej David ... et al.]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - VII, 535 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti (6 ; 2002 ; Portorož)
ICTS 2002 : zbornik referatov = proceedings / 6. mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti, 24.-26. oktober 2002 = 6th International Conference on Traffic Science, October 24-26, 2002, Portorož ; [organized by Faculty of Maritime Studies and Transportation, Portorož, Slovenia [and] Slovenian Society for Traffic Science & Maritime Law Association of Slovenia ; editors Peter Jenček, Matej Štrubelj]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002 (Divača : Mljač). - 595 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Polajnar, Ivan
Materiali in varjenje / Ivan Polajnar. - [Portorož] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Ostan, Iztok
Osnove ekonomske teorije : aplikacije / Iztok Ostan ; [soavtor (za poglavja z naslovom Rešitve nalog) Aljoša Brečko]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - 156 str. : graf. prikazi ; 30 cm

 

Milost, Franko
Računovodstvo in finance / Franko Milost. - 1. predelana in dopolnjena izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002

Velkaverh, Gregor
Tankersko pravo = Tanker rules and regulations / Gregor Velkaverh. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - 110 str. ; 30 cm

 

Jakomin, Livio
Tehnologija prometa in transportni sistemi / Livio Jakomin, Ratko Zelenika, Marino Medeot. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. - 376 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Dan varilne tehnike (4 ; 2002 ; Portorož, Koper)
Zbornik referatov / Dan varilne tehnike 2002, Portorož in Koper, 23. maj 2002 ; [organizatorji] Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož [in] Društvo za varilno tehniko Obala [in] Društvo za varilno tehniko, Ljubljana ; [urednika Ivan Polajnar, Marjan Suban]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002 (Radeče : "Babovič T."). - 203 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (7 ; 2003 ; Nova Gorica)
7th International Conference on Traffic Science - ICTS 2003 = 7. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti : zbornik povzetkov = conference abstracts / 7. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti, Nova Gorica, 6.-8. nov. 2003 = 7th International Conference on Traffic Science, 6.-8. November 2003, Nova Gorica ; [organizirali] Slovensko društvo za znanost v prometu [in] Fakulteta za pomorstvo in promet in Društvo za pomorsko pravo Slovenije ; [urednica Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, cop. 2003 (Divača : Mljač). - 80 str. ; 30 cm

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (7 ; 2003 ; Nova Gorica)
ICTS 2003 : zbornik povzetkov = conference abstracts / 7. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 7th International Conference on Traffic Science, 6.-8. November 2003, Nova Gorica, Slovenija ; [organizirali] Slovensko društvo za znanost v prometu [in] Fakulteta za pomorstvo in promet in Društvo za pomorsko pravo Slovenije. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. - 80 str. ; 30 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (7 ; 2003 ; Nova Gorica)
ICTS 2003 [Elektronski vir] : zbornik referetov = conference proceedings / 7. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 7th International Conference on Traffic Science, 6.-8. November 2003, Nova Gorica, Slovenija ; [organizirali] Slovensko društvo za znanost v prometu [in] Fakulteta za pomorstvo in promet in Društvo za pomorsko pravo Slovenije ; urednica Daša Fabjan. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

 

Usenik, Janez-
Matematične metode v prometu / Janez Usenik. - 1. izd., 2. natis. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003

 

Roškar, Edvard
Nadzor nad delovanjem glavnega ladijskega motorja in njegovo vzdrževanje / Edvard Roškar. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. - 259 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Petrovič, Norbert
Nauk o ladji / Norbert Petrovič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Fabe, Dušan
Pomorska govorna komunikacija = Maritime verbal communication / Dušan Fabe, Valter Suban. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003 (Divača : Mljač). - 307 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Zgonc, Bogdan
Železniški promet / Bogdan Zgonc. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003 (Ljubljana : Demm). - 216 str. : ilustr. ; 26 cm

 

Medeot, Marino
Organizacija in tehnologija cestnega prometa : izbrana poglavja za transportnologistično šolo / Marino Medeot. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004

 

Godnič, Cvetko
Organizacija in tehnologija železniškega prometa : izbrana poglavja za transportno logistično šolo / Cvetko Godnič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, Transportno logistična šola, 2004. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Medeot, Marino
Prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu / Marino Medeot. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004

Jurkovič, Violeta
Routes to traffic english / Violeta Jurković, Rick Harsch. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Vlačič, Patrick
Šola logistike : nekateri pravni vidiki prevoza in logistike / Patrick Vlačič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (8 ; 2004 ; Nova Gorica)
Transportna logistika v znanosti in praksi : zbornik povzetkov = Transportation logistics in science and practice = conference abstracts / 8. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 8th International Conference on Traffic Science - ICTS 2004, 11.-12. November 2004, Nova Gorica ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; [urednica Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004 (Divača : Mljač). - VI, 90 str. ; 30 cm

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (8 ; 2004 ; Nova Gorica)
Transportna logistika v znanosti in praksi [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transportation logistics in science and practice = conference proceedings / 8. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 8th International Conference on Traffic Science - ICTS 2004, 11.-12. November 2004, Nova Gorica ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; [urednica Daša Fabjan]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož)
45 let Fakultete za pomorstvo in promet, Portorož : [1960-2005] / [uredila Barbara Cibic ; fotografije Marko Perkovič, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran]. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005 ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 205 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

 

Dimc, Franc
Elektrotehniški praktikum : za študente pomorstva in tehnologije prometa / pripravila Franc Dimc in Rudi Čop ; [ilustriral Miran Erič]. - 2., popravljena izd. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005 ([Vodice] : Kubelj). - II, 198 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

 

Turnšek, Aleksej
Matematika 1 / Aleksej Turnšek. - [Portorož] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005 (Ljubljana). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Turnšek, Aleksej
Matematika 2 / Aleksej Turnšek. - [Portorož] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005 (Ljubljana). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Fabe, Dušan
Pomorska terminologija / Dušan Fabe. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005. - 245 str. : ilustr. ; 30 cm

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (9 ; 2005 ; Portorož)
Promet v znanosti in praksi : zbornik povzetkov = Transportation in science and practice = conference abstracts / 9. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 9th International Conference on Traffic Science - ICTS 2005, 14.-15. November 2005, Portorož ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož ;

 

Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (9 ; 2005 ; Portorož)
Promet v znanosti in praksi [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transportation in science and practice : conference proceedings / 9. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 9th International Conference on Traffic Science - ICTS 2005, 14.-15. November 2005, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Marinna Zanne, Daša Fabjan, Peter Jenček. - El. zbornik. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm