Dogodki in obvestila

Oddaja zaključnega dela

08.10.2019

 

Skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija s 01.10.2019 tudi Fakulteta za pomorstvo in promet prehaja na oddajo elektronskih oblik zaključnih del študija v VIS in preverjanje podobnosti vsebine teh del

Na voljo so navodila za mentorje, somentorje in osebe z drugimi pristojnostmi ter navodila za študente.