O fakulteti

Osebna izkaznica

Naslov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož
Slovenija

Kontakti

T: 05/6767-100

F: 05/6767-130

E: dekanat@fpp.uni-lj.si

Ostali podatki

TRR: SI56-01100-6030709253

ID številka: SI99219778

Matična številka: 1627015

Poslanstvo, vizija, strategija, kakovost

Poslanstvo

vizija

Strategija

Kakovost

Podrobneje o fpp