Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Izjava o dostopnosti

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet (UL FPP) se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani fpp.uni-lj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, v nadaljevanju ZDSMA (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

To spletišče dosega raven dostopnosti po standardu SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je predpisan v ZDSMA.

 

Na spletni strani so na več mestih povezave do dokumentov v zapisu PDF (Adobe Acrobat). Dostopnost dokumentov v zapisu PDF je lahko problematična za slepe, ki uporabljajo bralnik zaslona. Dokumenti v zapisu PDF so lahko manj dostopni ali nedostopni zaradi pridobivanja dokumentov iz različnih virov, tudi od tretjih oseb, ter zaradi raznolikih tehničnih načinov izdelave teh dokumentov (ocena nesorazmernega bremena).

 

V primeru, da določene vsebine, ki jih potrebujete, trenutno niso dostopne, vas prosimo, da pišete na naslov dekanat@fpp.uni-lj.si.

 

Obvestila o primerih neskladnosti z dostopnostjo spletišča sprejemamo na elektronski naslov dekanat@fpp.uni-lj.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

 

Za vse ostale informacije povezane z dostopnostjo spletišča se obrnite na:

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet
g. Robert Brsa, tajnik fakultete

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

e-pošta: dekanat@fpp.uni-lj.si

telefon: 05 6767250