Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Cenik storitev FPP

NOVO! Ceniki UL FPP 2024/2025

 

Prispevki.

Izredni študij - šolnine.

Knjižnica.

Pravilnik.

Najem prostorov.

Najem plovil.

*******

Ceniki UL FPP 2023/2024

 

Prispevki.

Izredni študij - šolnine.

Knjižnica.

  • UL FPP - Cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2023/2024.

Pravilnik.

Najem prostorov.

Najem plovil.

 

Cenik storitev UL 2023/2024

______________________________________________________________________________________________________________________

Ceniki UL FPP 2022/2023

 

Prispevki.

Izredni študij - šolnine.

Knjižnica.

Pravilnik.

Najem prostorov.

Najem plovil.

 

Cenik storitev UL 2022/2023

______________________________________________________________________________________________________________________

Ceniki UL FPP 2021/2022

 

Prispevki.

Izredni študij - šolnine.

Knjižnica.

Pravilnik.

Najem prostorov.

Najem plovil.

 


Ceniki UL FPP prejšnjih let

 

2020/2021:

Prispevki.

Izredni študij - šolnine.

Knjižnica.

Pravilnik.

Cenik UL FPP za najem:

2019/2020:

NOVO- CENIK VPISNINE IN PRISPEVKOV ZA ŠTUDIJ PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH Z JAVNO VELJAVNOSTJO S TARIFNIM DELOM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019 / 2020 (07.09.2020).

Cenik storitev UL FPP za 2019/2020.

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom UL 2019/2020.

2019/2020:

Cenik storitev UL FPP za 2019/2020

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom UL 2019/2020

2018/2019:

Cenik storitev UL FPP za 2018/2019
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v š.l. 2018/2019

2017/2018:

Cenik storitev UL FPP za 2017/2018
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroskov na UL

2016/2017: 

Cenik storitev UL FPP za 2016/2017
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL

2015/2016: 

Cenik storitev UL FPP za 2015/2016
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL
Odpravek sklepa 13. redne seje UO UL, ki je bila 05.02.2015

2014/2015: 

Cenik storitev UL FPP za 2014/2015
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL
Sklep UO UL z dne 30.01.2014

2013/2014: 

Cenik storitev UL FPP za 2013/2014

2012/2013: 

Cenik storitev UL FPP za 2012/2013    
Cenik za najem plovil 2012/2013       

2011/2012 : 

Cenik Storitev UL FPP za 2011/2012 

2010/2011:

 Cenik Storitev UL FPP za 2010 2011 

2009/2010: 

Cenik Storitev UL FPP za 2009 2010

2008/2009: 

Cenik Storitev UL FPP za 2008 2009 
Priloga 2 - Cenik Storitev UL 2008 2009 doponjen 09.10.2008  
Priloga 4 - Cenik Knjiznicnih Storitev 2008 2009 sprejet-05.06.2008 

2007/2008: 

Cenik storitev UL FPP za studijsko leto 2007 2008 
Cenik UL FPP 2007-2008 
Priloga 2-Cenik UO UL 07 08 sprejet-14.06.2007 in dopol.11.10.2007 
Priloga 4 - Cenik KNJIZNIC 07 08 sprejet -14.6.2007 

2006/2007: 

Cenik storitev UL FPP za s.l. 2006 2007
Navodila k Ceniku storitev UL FPP za s.l.2006 2007

2005/2006: 

Navodila k ceniku 2005 2006
Cenik storitev UL FPP za 2005 2006 sit+eur 

2004/2005: 

Cenik za specializacijo
Navodila k ceniku 2004 05-1
Osebe brez statusa
CENIK 2004 2005 

2003/2004: 

Cenik fpp 2003 2004
NAVODILA K CENIKU 2003 2004